Jak zdobyć kartę rowerową?

Karta rowerowa.

Karta rowerowa to pozwolenie na jazdę rowerem po drogach publicznych. Jest świadectwem znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i zagrożenia płynącego z poruszania się po ulicy.
Kartę rowerową może uzyskać każdy, kto ukończył 10 lat. Warunkiem jej uzyskania jest opanowanie zasad ruchu drogowego, umiejętności i techniki jazdy rowerem oraz zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Osoba ubiegająca się o uprawnienia musi też być świadoma tego, jakie zagrożenia płyną z poruszania się rowerem po ulicy. Właściwym dla zorganizowania przeszkolenia i wydania karty rowerowej są dyrektorzy szkół podstawowych, dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Wymagana jest również pisemna zgoda rodziców lub opiekunów.

Powrót na górę strony