Profilaktyka

Przeciwko agresji drogowej

Policyjny zespół do zwalczania agresywnych zachowań na drogach  działa przy łódzkich skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Czujnym okiem kamery rejestruje tzw. cwaniaków drogowych, którzy np. z pasa przeznaczonego do jazdy na wprost skręcają okazując tym samym lekceważenie dla przepisów prawa i innych kierujących. Nie uznają czerwonych świateł, linii ciągłych i zakazów.

Codziennie narażeni jesteśmy na prawdopodobieństwo zetknięcia się z agresją na drodze. Stres wywołany zachowaniem współużytkowników dróg, czas spędzony w korkach wielokrotnie prowadzi do  sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu. Agresja drogowa jest pojęciem złożonym  lecz najczęściej dostrzegalnym podczas oglądania skutków wielu kolizji i wypadków drogowych. To przede wszystkim  ignorowanie innych uczestników ruchu, bagatelizowanie przepisów bądź ich lekceważenie, a także wrogie zachowania takie jak  nadużywanie klaksonu, miganie światłami, krzyczenie, wygrażanie pięściami. Zwiększamy prędkość, jedziemy „zderzak w zderzak”, zajeżdżamy drogę, czy gwałtownie hamujemy. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi w sierpniu 2014 roku  powołał „Zespół  do zwalczania agresywnych zachowań na drodze”. W skład zespołu wchodzą m.in. specjaliści z zakresu ruchu drogowego,  których zadaniem jest wyłanianie  miejsc gdzie dochodzi do agresywnych zachowań na drodze  oraz typowanie kierowców którzy swoją jazdą mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez agresywne zachowanie podczas jazdy.  Pomocnym narzędziem w pracy zespołu jest specjalnie utworzony adres email stopagresjidrogowej@lodz.policja.gov.pl, na który mieszkańcy województwa łódzkiego  przysyłają zdjęcia, filmy czy informacje z opisem  przypadków  zachowań kierowców będących jednocześnie wykroczeniami w ruchu drogowym. Policjanci z tego ZESPOŁU zbierają informacje na podstawie własnych spostrzeżeń podczas służby na drodze, monitoringów, informacji medialnych, także tych zamieszczanych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem sygnałów o nielegalnych wyścigach ulicznych czy też innych agresywnych zachowaniach na drodze. Funkcjonariusze do swoich działań wykorzystują Ruchome Stanowisko Dowodzenia wyposażone w specjalne kamery zarówno wysuwane na maszcie jak i te zainstalowane w podwoziu. Rejestrują one na newralgicznych skrzyżowaniach w Łodzi takie zachowania kierowców, które oprócz tego, że stanowią wykroczenia są wyjątkowo lekceważące dla pozostałych, przestrzegających przepisów, kierowców. Po ujawnieniu wykroczenia przez funkcjonariusza obsługującego RSD informacja przekazywana jest patrolom wspierającym, które zatrzymują sprawcę do kontroli. Mobilne Centrum Monitoringu to system monitoringu telewizyjnego zainstalowany na samochodzie typu furgon doposażony we własne źródła zasilania oraz środki łączności. Podsystem CCTV (monitoring wizyjny) składa się m.in. z: Rejestratora cyfrowego 2 kamer szybkoobrotowych umieszczonych na wysuwanym maszcie pneumatycznym o wysokości 6 m podłączonych kablem koncentrycznym do rejestratora i krosownicy Kamery dzień/noc umieszczonej na głowicy uchylno-obrotowej zintegrowanej z promiennikiem podczerwieni oraz mikrofonem. 4 kamer szybkoobrotowych wynoszonych z własnym zasilaniem oraz łącznością radiową z RSD. 4 kamer do obserwacji otoczenia pojazdu 2 stanowisk wyposażonych w łącznie w 2 klawiatury sterujące, 4 monitory Komputer pokładowy z oprogramowaniem zarządzającym do systemu Pojazd pełni funkcję mobilnego centrum dowodzenia i dlatego zostało wyposażone w liczne środki łączności, a wśród nich: cyfrową centralę telefoniczną, radiotelefony, aparaty telefoniczne i rejestrator rozmów telefonicznych.

Powrót na górę strony