Główne cele

Główne cele

Głównym celem debat inicjowanych i realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi jest, zgodnie z rządowym programem pn. „Razem bezpieczniej”, koordynacja działań Policji, administracji rządowej i samorządowej, zmierzająca do podniesienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Debaty mają również na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa. Pozwalają na wymianę informacji pomiędzy przedstawicielami instytucji a mieszkańcami oraz wypracowanie wspólnych metod działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, a w szczególności ograniczenia najbardziej uciążliwych przestępstw i wykroczeń. Przy współpracy z lokalnymi społecznościami tworzone są efektywne lokalne systemy bezpieczeństwa sprzyjające budowaniu prawidłowych postaw. Debaty to świetna okazja do przekazania mieszkańcom informacji z zakresu wiktymologii, jak również ostrzeżenia przed nowymi rodzajami przestępstw oraz sposobami ich uniknięcia.

 

Powrót na górę strony