Relacje z debat

Relacja z debaty na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej imienia Mikołaja Reja w Łodzi

6 grudnia 2022 roku na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej imienia Mikołaja Reja w Łodzi Policjanci II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ulicy Żubardzkiej przeprowadzili debatę społeczną.

W debacie udział wzięli Zastępca Komendanta podinspektor Michał Szuwalski, Kierownik Rewiru I Dzielnicowych – aspirant sztabowy Grzegorz Herkt, dzielnicowi Rewiru, kierownictwo Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkańcy Osiedla. Kierownik rewiru omówił główne założenia programu Dzielnicowy Bliżej Nas oraz Aplikacji Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa. W trakcie spotkania dokonano prezentacji przedstawionych aplikacji oraz sposobu ich użytkowania. Następnie wyświetlone zostały filmy przedstawiające przestępstwa dokonywane „pod legendą na osobach starszych” oraz „przestępstwa i kradzieże przy bankomatach”. Po projekcji obrazów policjanci omówili sposoby działania sprawców oraz udzielili stosownego instruktażu, mającego na celu zapobieganie sytuacjom przedstawionym na filmach. Poruszona została również sprawa dotyczącą kradzieży katalizatorów z pojazdów zaparkowanych na niestrzeżonych parkingach. W trakcie debaty na większość pytań mieszkańców odpowiedzi udzielali kierownik rewiru oraz dzielnicowi. Mieszkańcy zgłosili również lokalizacje, w których według nich dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz niszczenia mienia. Omówiono również efekty przeprowadzonych działań, które podjęte zostały po zgłoszeniach mieszkańców w trakcie debaty inicjującej cykl spotkań. Na koniec Komendant Komisariatu poinformował uczestników debaty o projektowanych działaniach realizowanych przez policję oraz sposobie informowania społeczeństwo o osiąganych rezultatach.

 

Zdjęcie przedstawiające osoby biorące udział w debacie.

Debata społeczna odbywająca się w Spółdzielni Mieszkaniowej imienia Mikołaja Reja.

Powrót na górę strony