Relacje z debat

Relacja z debaty w Szkole Podstawowej Numer 205 w Łodzi

15 grudnia 2022 rok w Szkole Podstawowej Numer 205 imienia. św. Jadwigi Królowej przy ulicy Dąbrówki 1 w Łodzi odbyła się ewaluacyjna debata społeczna zorganizowana przez VI Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

W spotkaniu uczestniczyli podinsp. Jarosław Wielgus - Zastępca Komendanta VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, kom. Adam Kasprzak - Naczelnik Wydziału Prewencji, asp. szt. Dariusz Kaniowski - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji, mł. asp. Marcin Grzech - p.o. Kierownika Rewiru Dzielnicowych I Wydziału Prewencji oraz Dzielnicowi - sierż. szt. Jakub Rudzki i sierż. Iwona Cieślak. W debacie udział wzięli mieszkańcy osiedli: Janów, Olechów, Widzew Wschód, przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr 205 w Łodzi oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi. Podczas spotkania omówiono charakterystykę rejonów, za które odpowiadają poszczególni dzielnicowi oraz przedstawiono Plany Działań Priorytetowych. Tematem przewodnim debaty było bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania. Poruszono również tematykę kradzieży mieszkaniowych, katalizatorów oraz kradzieży mienia. Policjanci scharakteryzowali sposób działania sprawców oraz zaapelowali o wzmożenie czujności mieszkańców. Ponadto udzielili uczestnikom debaty instruktażu mającego na celu zapobieganie w/w sytuacjom. Następnie przedstawiono zagrożenia związane z przestępczością wobec osób starszych, zwłaszcza oszustw metodą na tzw. legendę. Kolejno przywołano założenia i sposób działania portalu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda. Funkcjonariusze przedstawili kategorie i zestawienie ilościowe zagrożeń zgłaszanych przez mieszkańców, jak również poinformowali o prowadzonych w tym zakresie działaniach Policji w celu wyeliminowania potwierdzonych niebezpieczeństw. Omówione zostały także założenia programu Dzielnicowy Bliżej Nas oraz przekazano numery telefonów kontaktowych do dzielnicowych. Organizowane debaty mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Spotkania te dodatkowo pozwalają na wymianę informacji między Policją a mieszkańcami Łodzi na temat istniejących zagrożeń.

Uczestni9cy debaty siedzą na krzesłach zwróceni są twarzami do osób prowadzących.

Powrót na górę strony