Relacje z debat

Relacja z debaty w Szkole Podstawowej numer 5 w Łodzi

22 maja 2023 roku w Szkole Podstawowej numer 5 w Łodzi przy ulicy Łęczyckiej 23 w Łodzi odbyła się debata społeczna zorganizowana przez VIII Komisariat Policji w Łodzi. Prowadzącymi dyskusję byli Zastępca Komendanta nadkomisarz Piotr Warkoczewski, Kierownik Rewiru II Dzielnicowych aspirant sztabowy Robert Wochna, terenowy dzielnicowy młodszy aspirant Michał Olasik oraz funkcjonariusz Ogniwa do spraw Nieletnich młodszy Jakub Dyszkiewicz.

 W spotkaniu udział wzięli nauczyciele, dyrekcja, rodzice uczniów przedmiotowej szkoły, jak i okoliczni mieszkańcy. Tematem przewodnim debaty było szeroko pojęte Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i zamieszkania. Poruszono zagadnienia dotyczące pospolitych przestępstw tj.: kradzieży mieszkaniowych, kradzieży „na wyrwę” oraz  kradzieży katalizatorów i oszustw internetowych. Scharakteryzowano sposób działania sprawców w tym kontekście oraz zaapelowano o wzmożoną czujność.

Ponadto omówiono zgłaszane przez społeczność szkolną problemy dotyczące zachowania się młodzieży poza godzinami lekcyjnymi oraz zagrożeń z tym związanych. Przedstawiono założenia i sposób działania portalu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji Moja Komenda, jak i omówiono założenia obowiązujących Planów Działań Priorytetowych.

Powrót na górę strony