Relacje z debat

Relacja z debaty w siedzibie Domu Dziennego Pobytu MOPS Łódź Bałuty w Łodzi

20 kwietnia 2023 roku w godzinach 12.45 - 14.00 w siedzibie Domu Dziennego Pobytu MOPS Łódź Bałuty w Łodzi przy ulicy Wrocławskiej odbyła się debata społeczna zorganizowana przez II Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. W spotkaniu wzięli udział: p.o. Komendanta II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi podinspektor Tomasz Kaczmarzyński, Kierownik I Rewiru Dzielnicowych - aspirant sztabowy Grzegorz Herkt, Dzielnicowi: młodszy aspirant Maciej Bednarz i sierżant Daniel Bujak, Administrator Domu Dziennego Pobytu oraz mieszkańcy Osiedla Stare Bałuty.

Tematem debaty było bezpieczeństwo i zagrożenia w miejscu zamieszkania oraz możliwe sposoby reagowania lokalnej społeczności. Spotkanie rozpoczął Komendant Komisariatu prezentując strukturę jednostki, podział na Rewiry Dzielnicowych oraz przedstawił sylwetki Dzielnicowych. Następnie, omówił zagrożenia przestępczością na terenie Osiedla Stare Bałuty. Uczestnikom debaty zaprezentowano filmy omawiające metody przestępstw "na tzw. legendę", kradzieży przy bankomatach, postępowania w ruchu drogowym. Po każdej projekcji dokładnie omówiono sposób działania sprawcy oraz wskazano właściwy sposób reagowania na potencjalne przestępstwa. Mieszkańcy zostali zaproszeni do aktywnego udziału w debacie, zadawania pytań i wymiany spostrzeżeń. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na miejsca publiczne, w których dochodzi do łamania zakazu spożywania alkoholu oraz niszczenia mienia. Komendant II Komisariatu Policji KMP w Łodzi poinformował lokalną społeczność o działaniach jakie zostaną podjęte w związku ze zgłoszonymi problemami.

Podczas spotkania Kierownik Rewiru przybliżył mieszkańcom zasady programu Dzielnicowy Bliżej Nas. W związku z poruszaną na spotkaniu z mieszkańcami tematyką, przedstawiono cel i zasady działania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Omówiono również zalety płynące z użytkowania platformy wymiany informacji, za pomocą której każdy obywatel ma możliwość anonimowego naniesienia na mapę danych o występujących zagrożeniach. Ponadto zaprezentowano funkcjonowanie i sposób korzystania z Aplikacji Moja Komenda. Na zakończenie debaty uczestnicy mieli możliwość wypełnienia ankiet badających ocenę poczucia  bezpieczeństwa i ewentualnych zagrożeń na Osiedlu Stare Bałuty.

  • Widok pomieszczenia ze stolikami przy których siedzą uczestnicy debaty. W tle trzy duże okna.
Na środku pomieszczenia stoją policjanci prowadzący spotkanie.
  • Uczestnicy debaty siedząc przy stołach słuchają policjantów, którzy prowadzą spotkanie. W tle dwa duże okna.
Powrót na górę strony