Relacje z debat

Relacja z debaty w siedzibie Rady Osiedla Łódź Chojny w Łodzi

9 maja 2023 roku o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Osiedla Łódź Chojny w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej odbyła się debata społeczna zorganizowana przez VII Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. W spotkaniu wzięli udział: Zastępca Komendanta VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi komisarz Maciej Plocek, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi podkomisarz Tomasz Chrzanowski, Kierownik II Rewiru Dzielnicowych aspirant sztabowy Marcin Sachoń, Dzielnicowi II Rewiru Dzielnicowych: aspirant Grzegorz Barański i starszy sierżant Artur Walens, Naczelnik Oddziału Łódź Górna Straży Miejskiej w Łodzi Mirosław Chatys wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi oraz Przewodnicząca Rady Osiedla Łódź Chojny.

Tematem debaty społecznej VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi było bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i możliwe zagrożenia dla lokalnej społeczności. Podczas spotkania dokonano analizy bezpieczeństwa na Osiedlu Chojny. Przedstawiono również główne cele i plany działań, będące priorytetem Dzielnicowych oraz zaprezentowano ich sylwetki. Przybliżono także najważniejsze aspekty i założenia programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”. Podczas spotkania z mieszkańcami, poruszono również temat bezpieczeństwa wśród seniorów. Przedstawiono możliwe scenariusze przestępstw czyhające na lokalną społeczność, m.in.: modele przestępstw na tzw. „wnuczka” lub „policjanta” i uwrażliwiono uczestników debaty na sposoby ich uniknięcia. W trakcie spotkania omówiono także metody kradzieży z włamaniami do mieszkań, oraz przypadki zakłócania porządku publicznego i możliwości reagowania lokalnej społeczności. Funkcjonariusze VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi omówili również sposoby wyłudzania danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione oraz wskazali metody zapobiegania takim procederom. W dalszej części debaty, nawiązując do tematu zagrożeń i bezpieczeństwa, przedstawiono sposób działania i funkcjonalność aplikacji: „Moja Komenda” oraz „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.  Przybliżono także mieszkańcom osiedla zalety płynące z użytkowania platformy wymiany informacji, za pomocą której każdy obywatel może anonimowo nanieść na mapę informacje o występujących zagrożeniach. Na zakończenie debaty, wspólnie z uczestnikami omówiono oczekiwania społeczne dotyczące rozwiazywania problemów związanych z bezpieczeństwem w miejscu zamieszkania. Poruszono również temat dalszej współpracy z Radą Osiedla Łódź Chojny w kwestii poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

  • Relacja z debaty w siedzibie Rady Osiedla Chojny
  • Relacja z debaty w siedzibie Rady Osiedla Chojny
Powrót na górę strony