Informator

Korupcja - podstawowe informacje

Korupcja - w znaczeniu klasycznym oznacza przyjmowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej i samorządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie czynności służbowej lub naruszenie prawa.

Najczęściej spotykanymi działaniami o charakterze korupcyjnym są:

 • przekupstwo (łapownictwo),
 • wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego do celów prywatnych lub osobistych korzyści,
 • płatna protekcja,
 • handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii politycznej w zamian za zdobycie wpływów,
 • nieprawidłowości dot. zamówień publicznych, kontraktów, koncesji czy decyzji sądów,
 • uchylanie się przed obowiązkiem celnym, podatkowym i tym podobnie;
 • świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami z budżetu państwa i majątkiem, który jest dobrem publicznym,
 • faworyzowanie,
 • nepotyzm, kumoterstwo.

Liczba ujawnianych przestępstw korupcyjnych rośnie z roku na rok. To efekt coraz większego doświadczenia policjantów w walce z tą formą przestępczości oraz rosnącego sprzeciwu społecznego wobec takiego działania. Wiele spraw inicjowanych jest dzięki informacji od obywateli.

Najczęściej do zachowań korupcyjnych dochodzi w obszarach takich jak:

 • zamówienia publiczne,
 • służba zdrowia,
 • działalność wymiaru sprawiedliwości,
 • administracja państwowa i samorządowa,
 • działalność w organach skarbowych,
 • korupcja w sferze działalności gospodarczej.

UWAGA!!!
Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego,

jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona,
a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw
i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa
zanim organ ten o nim się dowiedział (artykuł 229 § 6, art. 230a par. 3. Kodeksu karnego)

Najskuteczniejszym sposobem dokumentowania przestępstw korupcyjnych są działania operacyjno-rozpoznawcze polegające na kontrolowanym przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej (artykuł 19a Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji). W trakcie czynności operacyjnych prowadzonych na podstawie artykuł 19a, stosowanych za zgodą Prokuratora Okręgowego, utrwalane są dowody działania sprawcy przestępstwa korupcyjnego.
 

Pamiętaj!
Korupcja to zawsze działanie niezgodne z prawem i szeroko rozumianą sprawiedliwością społeczną.
Jeżeli jesteś świadkiem korupcji, pamiętaj, że milczenie oznacza przyzwolenie na łamanie prawa.

 

Baner z napisem antykorupcja.gov.pl

Powrót na górę strony