Dzielnicowy bliżej nas

"Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ" - debata społeczna w ŁDK

W dniu 16.03.2018r. odbyła się debata społeczna z cyklu spotkań "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ", która odbyła się w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi przy ul. Traugutta 18. Uczestniczyło w nim około 40 osób.

Debaty społeczne są formą komunikowania się Policji ze społeczeństwem. Mają one na celu diagnozowanie realnych problemów i zagrożeń najbardziej dokuczliwych dla społeczności lokalnych. Służą również formułowaniu rekomendacji dla Policji, oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, w zakresie oczekiwanych rozwiązań diagnozowanych problemów społecznych.

Debata zorganizowana została z inicjatywy Komendanta I Komisariatu Policji KMP w Łodzi kom. Piotra Balla, a udział w niej wzięli Z-ca Komendanta I KP nadkom Rafał Rękawiecki, podkom. Andrzej Strugalski Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji I KP, asp. Michał Wojtkiewicz dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych II, Naczelnik SM dla Łodzi Śródmieścia Tomasz Pietrasiak oraz Z-ca Naczelnika SM dla Łodzi-Śródmieścia Tadeusz Ratajski. Ponadto udział wzięli:  Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście-Wschód Pan Adam Barczyński, Prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce II Oddział w Łodzi Pan Mirosław Barburski oraz osoby należące do w/w stowarzyszenia. 

Debatę rozpoczęta została prezentacją multimedialną w czasie której omówiono stan bezpieczeństwa na terenie Śródmieścia. Przedstawiono założenia  programu MSWiA Dzielnicowy Bliżej Nas oraz zaprezentowano narzędzia wspomagające pracę Policji takie jak Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa oraz aplikację Moja Komenda. Następnie omówiono zagrożenia związane z przestępczością wobec osób starszych, zwłaszcza oszustwa metodą na tzw "wnuczka". Dyskusja, mająca miejsce z mieszkańcami, umożliwi projektowanie działań policyjnych, odpowiadających na realne potrzeby społeczności lokalnych. Udzielono seniorom również przydatnych rad jak nie stać się ofiarą przestępstwa. Debatę zakończyło wypełenienie anonimowych ankiet, przez uczestników spotkania, które posłużą sformułowaniu wniosków i zebraniu opinii (zostaną one wykorzystane na potrzeby służby). Wręczono również podziękowanie za zaangażowanie funkcjonariuszy w podnoszenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Śródmieścia. Prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce II Oddział w Łodzi, Pan Mirosław Barburski, przekazał je obecnemu, w czasie debaty, Zastępcy I KP KMP w Łodzi podinsp. Rafałowi Rękwieckiemu. Kolejną debatę zaplanowano na II połowę 2018 roku.