Aktualności

Technik kryminalistyki z wizytą u Strażników Miejskich

08.02.2019 r. podinsp. Jakub Morawczyński technik kryminalistyki z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przeprowadził szkolenie dla aplikantów odbywających kurs podstawowy Straży Miejskiej w Łodzi.

Szkolenie odbyło się w siedzibie Straży Miejskiej w Łodzi przy ul. Mokrej. Jak podkreślił Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi Artur Krajwewski-jednym z głównych celów spotkania było wskazanie funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Łodzi, jak należy prawidłowo postępować na miejscach zdarzeń zanim przybędą pozostałe służby. Wskazał również jak należy je prawidłowo zabezpieczyć przed czynnikami osobowymi i atmosferycznymi, gdy na miejscu nie ma jeszcze grupy oględzinowej. Policjant podinsp. Jakub Morawczyński-technik kryminalistyki opowiedział o swojej pracy, jaką rolę pełni oraz jakie zadania na nim spoczywają. Funkcjonariusz dodał, że jego praca to nie tylko zabezpieczanie śladów linii papilarnych, ale także mechanoskopijnych, zapachowych, różnego rodzaju odlewów, aż po szczegółowe szkice miejsca zdarzenia drogowego. Ponadto na podstawie analizy zabezpieczonych śladów technik wnioskuje np. o sposobie działania sprawcy, użytych narzędzi itp. Do jego zadań należy również fotografowanie i daktyloskopowanie osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa, celem umieszczenia w odpowiednich bazach policyjnych. Omówił jak należy postępować na miejscu zdarzenia pod kątem późniejszych oględzin kryminalistycznych czyli ujawniania, zabezpieczania i wykorzystywania śladów kryminalistycznych. Zaznaczył jak ważna jest rola i umiejętne postępowanie funkcjonariusza, który jako pierwszy przybywa na miejsce zdarzenia. Uczestnicy aktywnie brali udział w zajęciach i zadawali wiele pytań, dzięki czemu mogli rozwiać swoje wątpliwości, a niekiedy mity na temat kryminalistycznych oględzin. Policjant opowiedział o śladach, ich różnorodności oraz miejscach, w których mogą występować. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyła się walizka technika, która zawierała mnóstwo narzędzi, preparatów i proszków służących do ujawniania śladów.