Aktualności

Konferencja prasowa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

6 listopada 2019 roku, w sali konferencyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja prasowa poświęcona zawartemu niedawno porozumieniu dotyczącemu kształcenia językowego policjantów KMP w Łodzi. Komenda Miejska Policji w Łodzi reprezentowana była przez jej zwierzchnika insp. Pawła Karolaka. Z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego na spotkaniu pojawili się dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Joannę Jabłecką, lektor dr Monika Kopytowska oraz Dyrektor Centrum Współpracy z Otoczeniem UŁ dr Dariusz Koperczak.

Podpisanie porozumienia jest efektem długotrwałej współpracy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi z Uniwersytetem Łódzkim. Rozpoczynające się warsztaty językowe, współfinansowane są z środków Unii Europejskiej. Pozwolą one we wstępnej fazie projektu, przeszkolić 80 policjantów z zakresu podstawowego komunikowania się cudzoziemcami, którzy coraz częściej pojawiają się w naszym mieście w związku podjęciem edukacji, bądź też zatrudnienia. Podczas konferencji, Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak wyraził zadowolenie, z nowo podjętej formy współdziałania z łódzką uczelnią. Przełożony łódzkich funkcjonariuszy zapewnił wszystkich obecnych gości, że policjanci dołożą wszelkich starań, aby wykorzystać nowo zdobyte umiejętności lingwistyczne dla poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście. Przy okazji konferencji podpisane zostało porozumienie w ramach którego szkoleni będą funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi. Dokument w tej sprawie podpisała dziekan Wydziału Filologicznego i Komendant Straży Miejskiej w Łodzi Zbigniew Kuleta. Na uroczystości nie zabrakło Dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Pani Joanny Podolskiej oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Warto nadmienić, że spotkanie było świetną okazją do zachęcenia wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi łódzkiej policji.

  • Uczestnicy konferencji prasowej
  • Uczestnicy konferencji
  • Uczestnicy konferencji
  • Komendant Miejski Policji w Łodzi udziela wywiadu dziennikarzom TVP3
  • Komendanci Policji i Straży Miejskiej wraz z przedstawicielami Uniwersytetu  Łódzkiego i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana podczas konferencji.