Aktualności

Posterunek Mobilny Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wznawia działalność również jako mobilny punkt informacyjny Krajowej Mapy Zagrożeń

Komenda Miejska Policji w Łodzi od 05.09.2016r ponownie uruchamia Posterunek Mobilny KMP w Łodzi. Każdego dnia posterunek będzie funkcjonował na terenie innego rewiru dzielnicowych, zgodnie z poniżej umieszczonym harmonogramem.

Dzielnicowi poza dotychczasowymi zadaniami podczas posterunku będą promowali ideę Krajowej mapy zagrożenia. Wszystkim zainteresowanym będą objaśniali obsługę narzędzia, jak również wręczali ulotkę zawierająca instrukcję obsługi.

Pamiętaj: zgłaszając zagrożenie do Krajowej mapy zagrożeń razem tworzymy bezpieczną Łódź.

 

 POSTERUNEK MOBILNY KMP w Łodzi zawiesza realizację zadań od dnia 26.06.2017 do dnia 31.08.2017roku.

 

 

 

Wprowadzenie Posterunku Mobilnego