Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych II Komisariatu

Rejon nr 1

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

ul. Drewnowskiej 43 w Łodzi. Popełnianie wykroczeń przez kierujących pojazdami mechanicznymi dotyczące nieprawidłowego parkowania w obrębie posesji.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu. O osiągniętych wynikach oraz prowadzonych działaniach powiadomiony zostanie w czasie spotkań z mieszkańcami.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren posesji ul. Drewnowskiej 43. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób parkujących pojazdy niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Administracja posesji.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu porządku publicznego we wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 , bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 91 KW.

  Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

 

Rejon nr 2

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

ulica Bydgoska 36 naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie posesji.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu. O osiągniętych wynikach oraz prowadzonych działaniach powiadomiony zostanie w czasie spotkań z mieszkańcami .

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje rejon posesji ulica Bydgoska 36. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi skontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi.
 • Urząd Miasta w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu porządku publicznego we wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

  Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem

Rejon nr 3

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu oraz zaśmiecania w obrębie Placu Piastowskiego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym. O osiągniętym celu oraz podjętych działaniach mieszkańcy zostaną poinformowani w czasie przeprowadzonych cyklicznych spotkań.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje rejon posesji Plac Piastowski. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi skontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu ładu i porządku publicznego we wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 4

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie sklepu ulica Czarnkowska 2a..

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym. O osiągniętym celu oraz podjętych działaniach mieszkańcy zostaną poinformowani w czasie przeprowadzonego spotkania w miesiącu lipiec 2022.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje rejon posesji ulica Czarnkowska 2a. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi skontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Urząd Miasta w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu ładu i porządku publicznego we wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym. Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 5

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu na terenie boiska ORLIK ul. Obornicka 11/13.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Oceną osiągnięcia celu będzie zminimalizowanie lub wyeliminowanie procederu. Ponadto o osiągniętym celu powiadomieni zostaną mieszkańcy w czasie zorganizowanego spotkania w miesiącu lipiec 2023 r.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren boiska ORLIK ul. Obornicka 11/13. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i jego eliminacja. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi.
 • Urząd Miasta w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu ładu i porządku publicznego we wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 6

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu, aktów wandalizmu w obrębie posesji ul. Inowrocławska 3/5

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz eliminacja niszczenia mienia . Ponadto o osiągniętym celu powiadomieni zostaną mieszkańcy w czasie zorganizowanego spotkania w miesiącu lipiec 2023 r.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren w obrębie terenów posesji ul. Inowrocławskiej 3/5. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny jak również dewastacji mienia. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań. Nawiązanie ścisłej współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. Reja. Podczas organizowanych spotkań omawianie bieżących problemów oraz możliwości ich rozwiązania .

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. M. Reja.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • UWAGA! W przypadku naruszenia porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.  Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art 124 Kodeksu Wykroczeń Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym. Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
  .
Rejon nr 7

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie parkingów ulica Plantowa 13-27

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym. O prowadzonych działaniach oraz osiągniętym celu mieszkańcy będą informowani w czasie cyklicznych comiesięcznych spotkań. Ostatecznie o osiągniętym celu informacja zostanie przekazana na spotkaniu w lipcu 2023 r.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje terenu posesji przy ulicy Plantowej 13-27 Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi skontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Urząd Miasta w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • UWAGA! W przypadku naruszenia porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym. Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 8

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu na terenie boiska ORLIK ul. Łanowa 16 w Łodzi

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym. O osiągniętych celach oraz sposobie realizacji planu mieszkańcy zostaną poinformowani w czasie spotkań . Informacja przekazana zostanie w czasie spotkania w miesiącu lipiec 2023.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren boiska ORLIK ul. Łanowa 16 w Łodzi. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi,

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym. Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 9

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w posesji w Łodzi przy ul. Traktorowej 76-78.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Cel zostanie osiągnięty w przypadku braku naniesień na KMZB oraz braku zgłoszeń od społeczeństwa. O osiągniętych efektach mieszkańcy zostaną powiadomieni w czasie bieżących spotkań pod koniec realizacji planu.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren przyległy do posesji ul. Traktorowa 76-78. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Nawiązana jest ścisła współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową Teofilów. Podczas organizowanych spotkań omawiane są bieżące problemy oraz możliwości ich rozwiązania.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów,
 • Urząd Miasta w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • UWAGA! W przypadku naruszenia porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art.43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym. Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 10

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu na terenie alei biegnącej od ulicy Urody Życia do ul. Strzałkowskiego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu , naruszania porządku publicznego. O prowadzonych działaniach oraz osiągniętym celu mieszkańcy będą informowani w czasie spotkań ze społeczeństwem.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren alei biegnącej od ul. Urody Zycia do ul. Strzałkowskiego w Łodzi. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Nawiązana jest ścisła współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową Teofilów. Podczas organizowanych spotkań omawiane są bieżące problemy oraz możliwości ich rozwiązania.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów,
 • Urząd Miasta w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • UWAGA! W przypadku naruszenia porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym. Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 11

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie sklepu Żabka ul. Szczecińska/Teresy

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu , naruszania ładu i porządku publicznego.. O prowadzonych działaniach oraz osiągniętym celu mieszkańcy będą informowani w czasie spotkań ze społeczeństwem.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren posesji w Łodzi przy ulicy Szczecińska/Teresy. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Urząd Miasta w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • UWAGA! W przypadku naruszenia porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym. Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rejon nr 12

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie porządku publicznego w Łodzi w obrębie posesji Zgierska 42 przez osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym oraz zakłócające porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych z spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym oraz zakłóceniami porządku publicznego.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren przyległy do posesji Zgierska 42 Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol w miejscu publicznym oraz zakłócających porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań. 

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Rada Osiedla Bałuty-Doły

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43[1} Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.51,141 KW Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym. Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 13

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie porządku publicznego w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 53 przez osoby bezdomne spożywające alkohol w rejonie przystanku MPK

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu, w szczególności przez osoby bezdomne w rejonie przystanku MPK na ulicy Zgierskiej 53.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren przyległy do ulicy Zgierskiej 53. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol a w tym osób bezdomnych oraz naruszających w inny sposób porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Wobec osób bezdomnych prowadzone są działania pomocowe. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi.
 • MOPS.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 

 • UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43[1} Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.51,141 KW Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym. Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 14

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie porządku publicznego w Łodzi przy ulicy Żeglarskiej poprzez parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń dotyczących nieprawidłowego parkowania pojazdów.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren przyległy do ulicy Urzędniczej. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób handlujących w miejscu niewyznaczonym oraz naruszających w inny sposób porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa,
 • Urząd Miasta w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/:

 • UWAGA! W przypadku naruszenia porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że opisane czyny mogą stanowić wykroczenie z art. 97 KW., jak również może być przyczyną popełnienia innych czynów zabronionych. Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 15

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie porządku publicznego w Łodzi w obrębie Park Struga przez osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym oraz zakłócające porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych z spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym oraz zakłóceniami porządku publicznego.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren Parku Struga Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol w miejscu publicznym oraz zakłócających porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • UWAGA! W przypadku naruszenia porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43[1} Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.51,141 KW Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym. Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 16

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego w Łodzi na skwerze mieszącym się przy zbiegu ulic Hipotecznej i Pojezierskiej przez osoby spożywające alkohol oraz zakłócające porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanychze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami  porządku publicznego.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje rejon zbiegu ulic Hipotecznej i Pojezierskiej. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, naruszających porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań. Policjanci kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych UM w Łodzi,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierska",

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.51,141 KW Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym. Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rejon nr 17

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby zaśmiecające teren w Łodzi przy ulicy Kniaziewicza 7

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze zaśmiecaniem terenu.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren przyległy przy ulicy Kniaziewicza 7. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób zaśmiecające teren. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych UM w Łodzi.
 • Łódzki Ośrodek Geodezji Urzędu Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • UWAGA! W przypadku naruszenia porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 , bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 145,KW. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym. Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 18

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie porządku publicznego w Łodzi w obrębie przyległym do zbiorników wodnych Pabianka I Żabieniec wzdłuż ulicy Liściastej przez osoby spożywające alkohol oraz zaśmiecające okoliczny teren .

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych z spożywaniem alkoholu oraz zaśmiecaniem terenu

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren przyległy do ulicy Liściastej przy zbiornikach wodnych Pabianka i Żabieniec, Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol i zaśmiecających teren. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 145 KW Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym. Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 19

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenia porządku publicznego poprzez osoby zaśmiecające teren w Łodzi przy ulicy Bruzdowej

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze zaśmiecaniem terenu.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren przyległy przy ulicy Bruzdowej. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób zaśmiecające teren. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Łódzki Ośrodek Geodezji Urzędu Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 , bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 145,KW. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym. Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rejon nr 20

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenia porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym w Łodzi przy ul. Wici 32/34

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami porządku publicznego.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren ul. Wici 32/34 Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań. Policjanci kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Administrator terenu,
 • Oddział ds. Zezwoleń Na Sprzedaż Napojów Alkoholowych Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • UWAGA! W przypadku naruszenia porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 , bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 i 51 k.w. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym. Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 21

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenia porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym w Łodzi przy ul. Rojnej 52

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu .

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren ul. Rojnej 52 Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań. Policjanci kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Oddział ds. Zezwoleń Na Sprzedaż Napojów Alkoholowych Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • UWAGA! W przypadku naruszenia porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 , bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia. Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 i 51 k.w. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym. Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Powrót na górę strony