Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych II Komisariatu


Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 1


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/


Naruszenie zasad ruchu drogowego, przejazd przez pas zieleni na ul. Karskiego- wyjazd z parkingów Centrum Handlowego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Wyeliminowanie procederu naruszającego zasady ruchu drogowego, procederu stwarzającego zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Karskiego, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Urząd Miasta Łodzi- Delegatura Łódź- Bałuty

Straż Miejska w Łodzi

Zarząd Centrum Handlowego


Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Proszę o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 86 lub 97 lub 144 k.w.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 2


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenie ładu i porządku publicznego Łodzi przy ulicy Powstańców Wlkp 29 poprzez spożywanie alkoholu, używanie słów wulgarnych.


Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym tj. Łódź ulica Powstańców Wlkp 29


Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Powstańców Wlkp, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Kierowanie funkcjonariuszy sił patrolowych w rejon działań. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska.


Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi
 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA: W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego w godzinach nocnych proszę o przekazywanie informacji pod telefon interwencyjny 112 lub 997. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 141 k.w.


 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 3


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenie zasad ruchu drogowego poprzez parkowanie pojazdów pomimo ustawionych znaków Zakaz Parkowania na ul. Wrocławskiej.


Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Wyeliminowanie procederu parkowania pojazdów w miejscu gdzie oznakowanie drogi nie zezwala na pozostawienie pojazdu


Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Wrocławskiej, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Kierowanie funkcjonariuszy sił patrolowych w rejon działań. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi


Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Uwaga. W przypadku ujawnienia parkujących nieprawidłowo pojazdów, proszę o wykonanie zdjęcia i przesłanie do do dzielnicowego na adres mailowy. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 92 k.w.


 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenie ładu i porządku publicznego Łodzi przy ulicy Skwer Zieloni przy posesji ul. Tybury 4 poprzez spożywanie alkoholu, używanie słów wulgarnych

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Wyeliminowanie niewłaściwych zachowań oraz naruszeń ładu i porządku publicznego na skwerze zieleni.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie skweru przy ulicy Tybury, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Kierowanie funkcjonariuszy sił patrolowych w rejon działań. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA: W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego w godzinach nocnych proszę o przekazywanie informacji pod telefon interwencyjny 112 lub 997. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 141 k.w.


 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 5


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie sklepu Żabka w Łodzi przy ulicy Lutomierskiej 115b


Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz naruszania ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Lutomierskiej 115b, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Kierowanie funkcjonariuszy sił patrolowych w rejon działań. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA: W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego w godzinach nocnych proszę o przekazywanie informacji pod telefon interwencyjny 112 lub 997. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 6

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie posesji w Łodzi przy ulicy Turoszowskiej 1

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Turoszowskiej 1, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Kierowanie funkcjonariuszy sił patrolowych w rejon działań. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa im Reja

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/


UWAGA: W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego w godzinach nocnych proszę o przekazywanie informacji pod telefon interwencyjny 112 lub 997. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 51 k.w.


 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 7


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie Targowiska w Łodzi przy ulicy Plantowej 1

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Plantowa 1, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań, podejmowanie wspólnych akcji informacyjnych z kierownikiem targowiska przy ulicy Plantowej 1. Kierowanie funkcjonariuszy sił patrolowych w rejon działań. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA: W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego w godzinach nocnych proszę o przekazywanie informacji pod telefon interwencyjny 112 lub 997. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 8


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie placówek użyteczności publicznej w Łodzi przy ulicy Traktorowej 67

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Traktorowej 67, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Kierowanie funkcjonariuszy sił patrolowych w rejon działań. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi
 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA: W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego w godzinach nocnych proszę o przekazywanie informacji pod telefon interwencyjny 112 lub 997. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 9


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie posesji Łódź ulica Traktorowa 78a

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Traktorowej 78a, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Kierowanie funkcjonariuszy sił patrolowych w rejon działań. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/


UWAGA: W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego w godzinach nocnych proszę o przekazywanie informacji pod telefon interwencyjny 112 lub 997. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 10

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie Pawilonu Handlowego w Łodzi przy ulicy Rojnej 41.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie ilości zdarzeń, związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Rojna 41, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Kierowanie funkcjonariuszy sił patrolowych w rejon działań. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/


UWAGA: W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego w godzinach nocnych proszę o przekazywanie informacji pod telefon interwencyjny 112 lub 997. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 11


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie posesji w Łodzi przy ulicy Lniana 9


Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie ilości zdarzeń, związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.


Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Lniana 9, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Kierowanie funkcjonariuszy sił patrolowych w rejon działań. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA: W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego w godzinach nocnych proszę o przekazywanie informacji pod telefon interwencyjny 112 lub 997. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol na terenie posesji w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 2.


Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscu publicznym ,oraz przywrócenie ładu i porządku na terenie posesji .

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Drewnowskiej 2, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Kierowanie funkcjonariuszy sił patrolowych w rejon działań. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska


Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/


UWAGA: W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego w godzinach nocnych proszę o przekazywanie informacji pod telefon interwencyjny 112 lub 997. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie posesji mieszczącej się przy ul. Zgierskiej 56 w Łodzi.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie ilości zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.


Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Zgierska 56, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Kierowanie funkcjonariuszy sił patrolowych w rejon działań. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi


Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA: W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego w godzinach nocnych proszę o przekazywanie informacji pod telefon interwencyjny 112 lub 997. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 14


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenie ładu i porządku publicznego w Łodzi przy ul. Ks. Brzóski 61 przez osoby spożywające alkohol na terenie posesji

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie ilości zdarzeń, związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Zgierska 56, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Kierowanie funkcjonariuszy sił patrolowych w rejon działań. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska
 

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/


UWAGA: W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego w godzinach nocnych proszę o przekazywanie informacji pod telefon interwencyjny 112 lub 997. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 51 k.w.


 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 15


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenie zasad ruchu drogowego poprzez parkujące pojazdy niezgodnie z obowiązującymi przepisami w Łodzi przy ul. Olsztyńska/Sierakowskiego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania pojazdów w obrębie skrzyżowania ulic Olsztyńska/Sierakowskiego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulic Olsztyńska/Sierakowskiego, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Zainicjowanie działań mających na celu instalację barier uniemożliwiających parkowanie . Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/


Uwaga. W przypadku ujawnienia parkujących nieprawidłowo pojazdów, proszę o wykonanie zdjęcia i przesłanie do do dzielnicowego na adres mailowy. Proszę również o stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 97 k.w.


 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 16


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym w Łodzi przy ulicy Rajskiej 13.


Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Rajskiej 13, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Kierowanie funkcjonariuszy sił patrolowych w rejon działań. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/


UWAGA: W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego w godzinach nocnych proszę o przekazywanie informacji pod telefon interwencyjny 112 lub 997. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 51 k.w.

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 17


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenie ładu i porządku publicznego Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5 przez osoby nieprawidłowo parkujące swoje pojazdy.


Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Naruszenie zasad ruchu drogowego poprzez parkujące pojazdy niezgodnie z obowiązującymi przepisami w Łodzi przy ulicy Kniaziewicza 1/5


Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Kniaziewicza 1/5, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Zainicjowanie działań mających na celu instalację barier uniemożliwiających parkowanie . Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Uwaga. W przypadku ujawnienia parkujących nieprawidłowo pojazdów, proszę o wykonanie zdjęcia i przesłanie do do dzielnicowego na adres mailowy. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 92 lub 97 lub 144 k.w.

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 18


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenie zasad ruchu drogowego poprzez parkujące pojazdy niezgodnie z obowiązującymi przepisami w Łodzi ul. Sw. Teresy 103a
 

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania pojazdów w obrębie skrzyżowania ulic Św. Teresy 103a.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Św. Teresy 103a reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Zainicjowanie działań mających na celu instalację barier uniemożliwiających parkowanie . Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska


Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Uwaga. W przypadku ujawnienia parkujących nieprawidłowo pojazdów, proszę o wykonanie zdjęcia i przesłanie do do dzielnicowego na adres mailowy. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 92 lub 97 lub 144 k.w.

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 19


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby wyrzucające śmieci wzdłuż ulicy Spadkowej w Łodzi.


Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zaśmiecania okolicy ulicy Spadkowej w Łodzi ,oraz przywrócenie ładu i porządku w powyższym rejonie


Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Spadkowej reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Prowadzenie działań celem ustalania osób zaśmiecających teren działań. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/


UWAGA: W przypadku stwierdzenia osób dokonujących zaśmiecania terenu, które mogą poruszać się pojazdami mechanicznymi oznakowanymi proszę o przekazywanie numerów rejestracyjnych pojazdów którymi poruszają się te osoby do terenowego dzielnicowego. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 145 k.w.


 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 20


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej 100-120.


Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.


Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.


Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Aleksandrowskiej 100-120, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi


Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/


UWAGA: W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego w godzinach nocnych proszę o przekazywanie informacji pod telefon interwencyjny 112 lub 997. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 51 k.w.


 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 21


Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol na terenie skweru Olszynki Grochowskiej w Łodzi przy ulicy Rojnej 50.


Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ulicy Rojnej 50, reagowanie na przedmiotowe zagrożenie w całym okresie prowadzenia działań. Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożenia w czasie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami policyjnymi oraz poza policyjnymi celem eliminacji zjawiska

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:


Straż Miejska w Łodzi


Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/


UWAGA: W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego w godzinach nocnych proszę o przekazywanie informacji pod telefon interwencyjny 112 lub 997. Proszę również o naniesienie stwierdzonego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 51 k.w.