Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych II Komisariatu

Rewir Dzielnicowych I

Rejon nr 1

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego Łodzi na terenie obiektu przy ul. Karskiego 5 poprzez grupowanie się osób bezdomnych i żebrzących.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie, a w konsekwencji wyeliminowanie procederu grupowania się osób bezdomnych i żebrzących we wskazanym miejscu publicznym i jednocześnie eliminacja zdarzeń przestępczych popełnianych przez wymienione osoby.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolował wskazany teren. Kierowane będą tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób bezdomnych i żebrzących bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana będzie także społeczność lokalna oraz administracja centrum handlowego w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Administracja Centrum Handlowego

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu zasad ładu i porządku publicznego we wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.  Można również przekazywać informację pracownikom ochrony obiektu, która jest w stałej łączności z terenowy dzielnicowym

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem .

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie zasad ruchu drogowego – poprzez nieprzestrzeganie znaku C-2 (nakaz skrętu w prawo) umiejscowiony w Łodzi przy ulicy Lutomierskiej 166.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r

Wyeliminowanie procederu naruszającego zasady ruchu drogowego, a tym samym, który stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolował rejon ul. Lutomierskiej 166. Kierowane będą tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób  łamiących  przepisy ruchu drogowego. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że opisane naruszenie zasad ruchu drogowego, może stanowić wykroczenie.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 3

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego Łodzi przy ulicy Wróbla 7  poprzez spożywanie alkoholu.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie, a w konsekwencji wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu we wskazanym miejscu publicznym i jednocześnie eliminacja zdarzeń przestępczych popełnianych pod wpływem alkoholu.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolować rejon posesji ulica Wórbla7. Kierowane będą tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu ładu i porządku publicznego we wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego Łodzi przy ulicy Lutomierskiej 105,  poprzez spożywanie alkoholu, używanie słów wulgarnych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie, a w konsekwencji wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu we wskazanym miejscu publicznym i jednocześnie eliminacja zdarzeń przestępczych popełnianych pod wpływem alkoholu, w tym używania słów wulgarnych.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolować teren posesji  ul. Lutomierskiej 105. Kierowane będą tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona będzie też współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 141 k.w oraz z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 5

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie sklepu w Łodzi przy ulicy Sierakowskiego 8/10

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie, a w konsekwencji wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu we wskazanym miejscu publicznym i jednocześnie eliminacja naruszeń ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolować teren posesji ulica Sprawiedliwa 8/10. Kierowane będą tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz w trakcie służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować te i pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 6

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Żubardzkiej 26.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń przestępczych, a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniem ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolować ul. Żubardzką 26. Kierowane będą tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny.  Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy o występowaniu zagrożenia. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Nawiązana będzie ścisła współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. Reja. Podczas organizowanych spotkań omawiane będą bieżące problemy oraz możliwości ich rozwiązania.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa im Reja

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem. 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 7

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie pawilonów handlowych  mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Woronicza 2.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń przestępczych, a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniem ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolować teren pawilonów handlowych przy ul. Woronicza 2. Kierowane będą tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny.  Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana  będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy o występowaniu zagrożenia. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.  

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 8

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie pawilonów handlowych  w Łodzi przy ul. Traktorowej 63-67.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2019 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń o charakterze przestępczym, a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolować teren pawilonów handlowych przy ulicy Traktorowej 63-67. Kierowane są tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny.  Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.  

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 9

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie  placówki handlowej  położonej w Łodzi przy ul. Traktorowej 78a.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń przestępczych, a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniem ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolować ul. Traktorową 78a. Kierowane będą tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy o występowaniu zagrożenia. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Nawiązana jest ścisła współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową Teofilów. Podczas organizowanych spotkań omawiane są bieżące problemy oraz możliwości ich rozwiązania.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.  

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 10

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie placówek handlowych w Łodzi przy ulicy Rojnej 25

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolować teren placówek handlowych ul. Rojna 25. Kierowane będą tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona będzie  bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy o występowaniu zagrożenia. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Nawiązana będzie ścisła współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową Teofilów. Podczas organizowanych spotkań omawiane będą bieżące problemy oraz możliwości ich rozwiązania.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.  

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 11

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w obrębie placówek handlowych w Łodzi przy ul. Wici 6.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolować teren placówek handlowych przy ul. Wici 6. Kierowane będą tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służb w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy o występowaniu zagrożenia. Policjanci wraz  z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.  

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol na terenie posesji położonej w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 23 i ulicy Krótkiej pomiędzy ulicą Zgierska, a ulicą Zachodnia.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz przywrócenie ładu i porządku na terenie posesji .

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolował teren posesji przy ul. Zgierskiej 23 i ul. Krótkiej. Kierowane będą tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny.  Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.  

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez osoby dokonujące kradzieży kieszonkowych oraz osoby wprowadzające do handlu wyroby alkoholowe i tytoniowe bez znaków polskiej akcyzy skarbowej na terenie targowiska Rynek Bałucki/Dolna/Ceglana.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Dążenie do ograniczenia zjawiska kradzieży kieszonkowych, handlu wyrobami alkoholowymi  i tytoniowymi bez znaków polskiej akcyzy skarbowej, oraz przywrócenie ładu i porządku publicznego na terenie targowiska Rynek Bałucki/Dolna/Ceglana.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolował teren targowiska Rynek Bałucki/Dolna/Ceglana. Kierowane będą tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób dokonujących kradzieży kieszonkowych, handlujących wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi bez znaków polskiej akcyzy skarbowej bądź naruszających ład i porządek publiczny.  Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na wspólnych patrolach z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. .

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi

Administrator targowiska

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.  

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego w Łodzi przy ul. KS.Brzóski 61 przez osoby zaśmiecające teren posesji w tym osoby spożywające alkohol i osoby bezdomne.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych
ze zaśmiecaniem terenu, spożywaniem alkoholu, gromadzeniem się bezdomnych i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolował ul. Kś. Brzóski 61. Kierowane będą tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny.  Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Zainicjowanie adaptacji terenu w ramach tworzenia „bezpiecznych przestrzeni”

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i 145 k.w. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 15

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego w Łodzi przy ul. Sędziowskiej 18 -Park im. A. Struga przez osoby spożywające alkohol na terenie posesji a w tym przez bezdomnych zbierających się na terenie posesji.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych
ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolował ul. Sędziowską 18 -park im. A. Struga. Kierowane będą tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzone będą działania profilaktyczne wśród bezdomnych mające na celu zmotywowanie ich do skorzystania z oferty schronisk i noclegowni miejskich oraz innych placówek pomocowych.  Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Zainicjowanie adaptacji terenu w ramach tworzenia „bezpiecznych przestrzeni”

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

UMŁ w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. i 51 k.w. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 16

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym w Łodzi przy ulicy Rajskiej 13

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolował teren ul. Rajskiej 13. Kierowane będą tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny.  Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Zainicjowanie adaptacji terenu w ramach tworzenia „bezpiecznych przestrzeni”

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi,Spółdzielnia Mieszkaniowa,Rada Osiedla

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.i 51 k.w.  Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 17

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego Łodzi na ciągu ulic Kniaziewicza/Kalinowa/Św.Teresy przez osoby nieprawidłowo parkujące swoje pojazdy .

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania pojazdów w obrębie ul. Kniaziewicza/Kalinowa/Św.Teresy.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolował ul. Kniaziewicza, Kalinową i Św. Teresy. Kierowane będą tam patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia  sprawców wykroczeń w ruchu drogowym. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z innymi podmiotami policyjnymi oraz pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu patroli Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w miejsca popełniania wykroczeń w ruchu drogowym. Informowana będzie także społeczność lokalna o występowaniu naruszeń w ruchu drogowym, w tym także w trakcie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Zainicjowane będą działania mające na celu adaptacje terenu uniemożliwiającą nieprawidłowe parkowanie. 

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi, Wydział Ruchu Drogowego KMP w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi, Administracja Nieruchomościami

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu zasad ruchu drogowego we wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że opisane naruszenie zasad ruchu drogowego poprzez nieprawidłowe zaparkowanie pojazdu, może stanowić wykroczenie z art. 92, 97 lub 144k.w., jak również może być przyczyną popełnienia innych czynów zabronionych, takich jak np. uszkodzenie mienia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 18

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenie ładu i porządku publicznego Łodzi ul. Liściasta w obrębie zbiorników wodnych „Pabianka i Żabieniec” przez osoby dokonujące nielegalnego połowu ryb orz dopuszczających się nieobyczajnych wybryków .

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Wyeliminowanie przypadków kłusownictwa oraz nieobyczajnych wybryków w rejonie zbiorników wodnych „Pabianka i Żabieniec” w Łodzi przy ulicy Liściastej.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolował teren ul. Liściastej w rejonie zbiorników wodnych „Pabianka i Żabieniec”. Kierowane będą tam patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia  sprawców przestępstw i wykroczeń. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z innymi podmiotami policyjnymi oraz pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m. in. na informowaniu o popełnianych czynach i kierowaniu patroli Straży Rybackiej w Łodzi oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w miejsca popełniania przestępstw i wykroczeń. Informowana będzie także społeczność lokalna o występowaniu nieobyczajnych wybryków, w tym także w trakcie prowadzonych spotkań ze społeczeństwem oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Zainicjowanie działań mające na celu tworzenia „bezpiecznych przestrzeni”.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Straż Rybacka

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu zasad ruchu drogowego we wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że opisane naruszenie nieobyczajnych wybryków, może stanowić wykroczenie z art. 140KW ., jak również może być przyczyną popełnienia innych czynów zabronionych.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 19

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby dokonujące kradzieży i uszkodzeń mienia oraz zaśmiecania okolicy cmentarzy przy ulicy Szczecińskiej 96 oraz Hodowlanej 28/30.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Wyeliminowanie procederu kradzieży i uszkodzeń mienia oraz zaśmiecania okolicy cmentarzy przy ul. Szczecińskiej 96 oraz Hodowlanej 28/30 w Łodzi oraz przywrócenie ładu i porządku w powyższym rejonie

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolował ul. Szczecińską 96 i Hodowlana 28/30. Kierowane będą tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób zaśmiecających teren działań. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez zaśmiecanie, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 145, 119, 124 k.w. . Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 20

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia/:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym, dokonujące aktów wandalizmu oraz zaśmiecające teren w Łodzi przy zbiegu ulicy Rojnej i ulicy Wici

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych
ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolował teren Parku Piastowskiego. Kierowane będą tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Zainicjowanie adaptacji terenu w ramach tworzenia „bezpiecznych przestrzeni”

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 145,KW, 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i 51 k.w.  Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 21

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol na terenie Skweru Olszynki Grochowskiej w Łodzi przy ulicy Rojnej 50.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych
ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolował ul. Rojną 50. Kierowane będą tam także patrole II Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny.  Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w ten rejon. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Zainicjowanie adaptacji terenu w ramach tworzenia „bezpiecznych przestrzeni”

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

/informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

UWAGA! W przypadku naruszenia ładu i porządku publicznego, zwłaszcza w godzinach nocnych, proszę o przekazywanie informacji, telefonując pod numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i 51 k.w. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.