Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych IV Komisariatu

Rejon nr 1

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

ul. Wólczańska 77 – teren przyległy do sklepu Żabka - gromadzenie się osób spożywających alkohol na 2 i 3 zmianie.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia  zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej wzmożona będzie kontrola podczas obchodu przez dzielnicowego. Zakłada się stosowanie bezwzględnej represji i wyciągania konsekwencji prawnych wobec sprawców przestępstw bądź wykroczeń. W ramach poprawy bezpieczeństwa we wskazanym miejscu w Planie Priorytetowym, należy poinformować policjantów komórki patrolowo-interwencyjnej IV KP KMP w Łodzi odnośnie występującego zagrożenia. W proponowanych działaniach zakłada się przekazywanie do realizacji jako zadanie doraźne dla funkcjonariuszom OPP/OPI , kontrole przedmiotowego terenu podczas obchodu rejonu służbowego realizowanego przez terenowego dzielnicowego przez cały okres obowiązywania planu, rozmowy z przedstawicielami Rady Osiedla, współpraca z Dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 160 w Łodzi ul. Struga 24. Za ważny aspekt poprawy stanu bezpieczeństwa we wskazanym miejscu należy uznać prowadzenie konsultacji społecznych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz współpraca z podmiotem pozapolicyjnym jakim jest Straż Miejska

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Rada Osiedla „ Stare Polesie"
 • Szkoła Podstawowa Nr 160 w Łodzi ul. Struga 24
 • Urząd Miasta Łodzi oddział ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

 • UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia,
 • Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 431 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również to sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym,
 • Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 2

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Pl. Barlickiego/targowisko – zakłócanie porządku publicznego oraz kradzieże mienia w trakcie trwania 1 i 2 zmiany.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących zakłócania porządku publicznego oraz kradzieży mienia.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolować teren placu Barlickiego wraz z terenem przyległym. Kierowane będą tam także patrole OPI IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób zakłócających porządek publiczny oraz dokonujących kradzieży. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych działań profilaktycznych. Policjanci wraz pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Administracja Rynku Barlickiego.
 • Urząd Miasta Łodzi oddział ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

UWAGA!

 • zakłócenie porządku publicznego to wykroczenie, natomiast kradzież mienia o wartości nie przekraczającej 500 złotych to również wykroczenie, natomiast skradzione mienie którego wartość przekracza 500 złotych to przestępstwo wynikające z artykułu 278 Kodeksu karnego,
 • widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • Korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda ( ułatwia kontakt z dzielnicowym ).
Rejon nr 3

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

ul. Lipowa 47-grupowanie się osób bezdomnych spożywających alkohol, do zagrożeń dochodzi na 2 i 3 zmianie.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Dążenie do ograniczenia zdarzeń dotyczących grupowania się osób bezdomnych, w tym spożywających alkohol.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolować ul. Lipową 47. Kierowane będą tam także patrole ogniwa patrolowo-interwencyjnego IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Rada Osiedla „ Stare Polesie”.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

 • UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia,
 • Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 431 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również to sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym,
 • Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 4

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 49 – zakłócanie porządku publicznego i spożywanie alkoholu. Do zagrożeń dochodzi na 2 i 3.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących zakłócania porządku publicznego.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolować ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 49. Kierowane będą tam także patrole ogniwa patrolowo-interwencyjnego IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia zakłócających porządek publiczny. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych działań profilaktycznych.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych UM w Łodzi
 • Rada osiedla „ Stare Polesie”

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

 • UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia,
 • Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 431 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również to sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym,
 • Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rejon nr 5

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Łódź, al. Mickiewicza 7 ( Stacja Paliw ) - spożywanie alkoholu oraz kradzieże mienia, do zagrożeń dochodzi na zmianie II oraz III.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Dążenie do ograniczenia zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu oraz kradzieży mienia.

Proponowane działania:

 • W trakcie trwania Planu Priorytetowego przeprowadzone zostaną wzmożone kontrole terenowego dzielnicowego. Wobec sprawców przestępstw i wykroczeń stosowane będzie  bezwzględna represja oraz wyciągane konsekwencje prawne. W ramach poprawy bezpieczeństwa we wskazanym miejscu w Planie Priorytetowym, dyslokowane będą służby IV KP KMP w Łodzi jak również służby zewnętrzne.  Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi  w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań. Policjanci wraz pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Dyrekcja stacji paliw,
 • Rada osiedla „ Stare Polesie”,
 • Urząd Miasta Łodzi oddział ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

 • UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu  i miejsca zdarzenia,
 • Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 431 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art 119 kodeksu wykroczeń. Może również to sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym,
 • Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rejon nr 6

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Aleja Unii Lubelskiej 3/5- wybryki chuligańskie polegające na częstym malowaniu graffiti na składach pociągów stojących w parku wagonów osobowych. Do powyższych zdarzeń dochodzi na zmianach II oraz III.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących niszczeniu mienia polegającym na malowaniu składów pociągów.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolować Al. Unii Lubelskiej 3/5. Kierowane będą tam także patrole IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, zaśmiecających czy zakłócających spokój. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Nawiązanie współpracy z Służbą Ochrony Kolei celem zwiększenia kontroli wskazanego miejsca i wyeliminowania ww. zjawiska.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Straż Ochrony Kolei w Łodzi,
 • Sekcja Przewozów Pasażerskich Łódź Kaliska „POLREGIO”.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

 • UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów  w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.
 • Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 63a kodeksu wykroczeń. Może również to sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.
 • Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 7

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

ul. Proletariacka 1 -spożywające alkoholu, gromadzenie się osób bezdomnych. Do zagrożeń dochodzi na I, II i III zmianie.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu i gromadzenia się osób bezdomnych.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolować ul. Proletariacką 1. Kierowane będą tam także patrole IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia gromadzących się osób bezdomnych spożywających alkohol. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań. Nawiązana zostanie również współpraca z przedstawicielami C.H. Pasaż Łódzki oraz sklepu Decathlon celem zmiany infrastruktury obiektu polegającej na zabudowaniu kontenera na śmieci co przyczyni się do wyeliminowania w/w niepożądanych zjawisk. .

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Przedstawiciele C.H. Pasaż Łódzki
 • Przedstawiciele sklepu „Decathlon”
 • Firma ochroniarska „Impel”
 • Rada osiedla „ Stare Polesie”

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

 • UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu  i miejsca zdarzenia,
 • Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 431 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również to sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym,
 • Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 8

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

ul. Zimna 1 na całej długości-zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie terenu, do zagrożeń dochodzi na zmianie I i II.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu, zaśmiecania i zakłócania spokoju.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolować ul. Zimną 1 Kierowane będą tam także patrole IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, zaśmiecających czy zakłócających spokój. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań. Policjanci wraz pracownikami Urzędu Miasta Łodzi będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi.
 • Urząd Miasta Łodzi oddział ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

 • UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia,
 • Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 431 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz oraz art 145 i art 51 kodeksu wykroczeń. Może również to sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym,
 • Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rejon nr 9

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

ul. Długosza 27 przejście dla pieszych-postój pojazdów w odległości mniejszej niż 10 metrów przed przejściem dla pieszych.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia lub wyeliminowania niebezpiecznych zdarzeń w stosunku do pieszych.

Proponowane działania:

 • Kontrola wskazanego miejsca przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi oraz Radą Osiedla Koziny. Kierowane będą tam także patrole IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi.
 • Rada Osiedla „Koziny”

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

 • UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia,
 • Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 97 kodeksu wykroczeń. Może również to sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym
 • Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rejon nr 10

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Stare boisko ŁKS-u między ul. Mielczarskiego/Ogrodowa - spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju, do zagrożenia dochodzi na zmianie II i III

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu,  zaśmiecania i zakłócania spokoju.

Proponowane działania:

 • Kontrola wskazanego miejsca przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi oraz Radą Osiedla Koziny. Kierowane będą tam także patrole IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

 • UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia,
 • Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 431 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również to sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym,
 • Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 11

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

ul. Okrzei 13a - zakłócanie ciszy i spokoju lokatorom  posesji przez osoby stojące przed i za budynkiem,  spożywające alkohol w  miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu, zaśmiecające teren oraz głośno zachowujące się, do zagrożeń dochodzi w godzinach 16-23.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu,  zakłócania spokoju.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolować ul. Okrzei 13a. Kierowane będą tam także patrole IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, zaśmiecających czy zakłócających spokój. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań. Policjanci  będą kontrolować pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

 • UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia,
 • Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 431 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art 145 kodeksu wykroczeń. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym,
 • Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.
Rejon nr 12

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

1 Maja 7-nieprawidłowe parkowanie- niestosowanie się przez kierujących do znaku pionowego D-40

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Dążenie do ograniczenia lub wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy będzie kontrolował wskazane miejsce Kierowane będą tam także patrole IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci będą kontrolować wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na niestosowaniu się do znaku D-40. Prowadzona będzie bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana będzie także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

 • UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia,
 • Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 97 kodeksu wykroczeń. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.
 • Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem,

 

Rejon nr 13

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

ul. Więckowskiego 63, spożywanie alkoholu oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego na terenie skweru.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia lub wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu, zakłócania spokoju.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje wskazane miejsce. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia ujawnienia nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

 • UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia,
 • Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 431 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art 51 kodeksu wykroczeń. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.
 • Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

 

Rejon nr 14

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Al. 1 Maja 1, przy Akademii Muzycznej - zakłócanie spokoju, spożywanie alkohol w miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu, do zagrożeń dochodzi na zmianach II i III;

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia lub wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu, zakłócania spokoju.

Proponowane działania:

 • W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje rejon służbowy i reaguje na przedmiotowe zagrożenie. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami poza policyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych:

 • Straż Miejska w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu:

 • UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np.: telefonując na numer 112, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia,
 • Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art 431 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art 145 kodeksu wykroczeń. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym,
 • Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Powrót na górę strony