Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych IV Komisariatu

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 1

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Kopernika 2- gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócanie porządku publicznego

Zakładany cel osiągnięcia w okresie  01.02.2018 r. do 31.07.2018

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu oraz zakłócania spokoju.

Kontrola wskazanych miejsc tj. Kopernika 2 przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego- Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul. Kopernika 2. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Dyrekcja XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Kopernika 2

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 17:00-18:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 2

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

W rejonie Placu Barlickiego/ul. Mała-targowisko, dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłóceń porządku publicznego oraz nieprawidłowego parkowania na ul. Małej na całym jej odcinku.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie  01.02.2018 r. do 31.07.2018

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego oraz ograniczenie nieprawidłowego parkowania na ul. Małej.

Kontrola wskazanych miejsc tj. Pl. Barlickiego, ul. Mała przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego- Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje Pl. Barlickiego oraz ul. Małą. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Administracja Nieruchomości „Zielony Rynek”

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 17:00-18:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 3

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Pogonowskiego 42- zakłócanie ciszy i spokoju lokatorom przedmiotowej posesji przez osoby przebywające na terenie podwórza, które spożywają alkohol i głośno się zachowują

6-go Sierpnia 50- zakłócanie ciszy i spokoju lokatorom przedmiotowej posesji przez obce osoby, które przychodzą na klatkę schodową i głośno się zachowują; zażywanie tzw. „dopalaczy”, zaśmiecanie terenu posesji.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie  01.02.2018 r. do 31.07.2018

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu, zanieczyszczania posesji i zażywania tzw. „dopalaczy” oraz zakłócania spokoju.

Kontrola wskazanych miejsc tj. Pogonowskiego 42, 6-go Sierpnia 50 przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego- Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul. Pogonowskiego 42 oraz 6-go Sierpnia 50. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, używających tzw. „dopalaczy” bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Wspólnota Mieszkaniowa 6-go Sierpnia 50

Wspólnota Mieszkaniowa 6-go Sierpnia 52

Wspólnota Mieszkaniowa 6-go Sierpnia 54

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 17:00-18:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 4

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Pogonowskiego 43- w rejonie ulicy Pogonowskiego 43 dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach objętym zakazem oraz zakłóceń porządku publicznego.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie  01.02.2018 r. do 31.07.2018

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego na ul. Pogonowskiego 43.

Kontrola wskazanych miejsc tj. ul. Pogonowskiego 43 przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego- Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul. Pogonowskiego 43. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Administracja Nieruchomości „Zielony Rynek”

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 17:00-18:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 5

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Mickiewicza 7 Stacja Paliw BP- dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłóceń porządku publicznego, niszczenia mienia oraz kradzieży.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie  01.02.2018 r. do 31.07.2018

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu, zakłóceń porządku publicznego, niszczenia mienia, oraz kradzieży.

Kontrola wskazanego miejsca tj. Mickiewicza 7 (Stacja paliw BP) przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z kierownictwem i pracownikami stacji paliw,  informowanie o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego- Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi oraz Leszkiem Sucheckim ,osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo w koncernie BP.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje teren stacji paliw. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenia i ujawnienia osób spożywających alkohol, dopuszczających się wybryków chuligańskich bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń.  oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Biuro Bezpieczeństwa koncernu BP

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 17:00-18:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 6

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Żeligowskiego 41- W rejonie ul. Żeligowskiego 41 dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zakłóceń porządku publicznego.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie  01.02.2018 r. do 31.07.2018

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego na ul. Żeligowskiego 41.

Kontrola wskazanych miejsc tj. ul. Żeligowskiego 41 przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego- Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul. Żeligowskiego 41 Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 17:00-18:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 7

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Łaska 1/3- w rejonie ulicy Łaska 1/3 dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłóceń porządku publicznego oraz zaśmiecania.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie  01.02.2018 r. do 31.07.2018

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego i zaśmiecania na ul. Łaska 1/3.

Kontrola wskazanych miejsc tj. ul. Łaska 1/3 przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego- Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul. Łaska 1/3. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 17:00-18:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 8

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Włókniarzy 183 spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu, zaśmiecania i zakłócania spokoju.

Kontrola wskazanych miejsc tj. al. Włókniarzy 183 przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje al. Włókniarzy 183. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol, zaśmiecających czy zakłócających spokój. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Długosza 22 w godzinach 17:00-18:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art 145 kodeksu wykroczeń. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 9

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Okrzei 14- zakłócanie ciszy i spokoju lokatorom przyległych posesji przez osoby stojące przy sklepie , które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu, głośno zachowują się.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu, zakłócania spokoju.

Kontrola wskazanych miejsc tj. ul. Okrzei 14 przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul. Okrzei 14. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol bądź naruszających ład i porządek publiczny. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi kontrolują pobliskie placówki handlowe pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów przy sprzedaży wyrobów alkoholowych, w tym w głównej mierze pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Długosza 22 w godzinach 17:00-18:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Informuję, że naruszenie opisanego zagrożenia może stanowić wykroczenie z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może również sprzyjać innym zjawiskom kryminogennym.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 10

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Mielczarskiego 19,22,27 oraz 33-sprzedaż oraz zażywanie środków psychoaktywnych tzw dopalacze, nieprawidłowa numeracja kamienic a w szczególności numeracja lokali mieszkalnych.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania handlu oraz zażywania dopalaczy jak również, prawidłowa numeracja kamienic a w szczególności numeracja lokali mieszkalnych.

Kontrola wskazanego miejsca tj. Mielczarskiego 19,22,27 oraz 33 przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi Rejonem Obsługi Najemców nr 9 w Łodzi.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul. Mielczarskiego 19,22,27 oraz 33. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób handlujących dopalaczami Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych przestępstwach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony, jak również prowadzona jest bieżąca współpraca z Rejonem Obsługi Najemców nr 9 i Wspólnotami Mieszkaniowymi. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Rejon Obsługi Najemców nr 9

wspólnoty Mieszkaniowe

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Długosza 22 w godzinach 17:00-18:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 11

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Okrzei 13-zakłócanie ciszy i spokoju lokatorom przyległych posesji przez osoby stojące przy sklepie, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu, głośno zachowują się, zaśmiecanie.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu, zakłócania spokoju.

Kontrola wskazanych miejsc tj. al. Okrzei 13 przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi, Administracją Zasobów Komunalnych RON 9, Wspólnotami Mieszkaniowymi

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul. Okrzei 33. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu i zakłócających spokój. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych przestępstwach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Długosza 22 w godzinach 17:00-18:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Żeromskiego 1- zażywanie i sprzedaż środków odurzających, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących zażywania i sprzedaży środków odurzających, spożywania alkoholu, zakłócania spokoju.

Kontrola wskazanego miejsca tj. al. Żeromskiego 1 przez całych okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy kontroluje ul. Żeromskiego 1. Kierowane są tam także patrole IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz innych jednostek Policji. Policjanci kontrolują wskazane miejsce zagrożone, w celu bieżącego reagowania na przedmiotowe zagrożenie i ujawnienia osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu i zakłócających spokój. Prowadzona jest bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, celem eliminacji zjawiska, polegająca m.in. na informowaniu o popełnianych wykroczeniach i kierowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w rejon zagrożony popełnianiem wykroczeń. Informowana jest także społeczność lokalna w trakcie prowadzonych spotkań oraz służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Długosza 22 w godzinach 17:00-18:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

edukacja prawna środowisk patologicznych, brak wiedzy radzenia sobie z sytuacjami patologicznymi. Z uwagi na odnotowaną niską świadomość prawną mieszkańców dotyczącą znajomości o prawie powszechnie stosowanym, zgłaszanych próśb dotyczących prelekcji z zakresy tzw. „edukacji prawnej”, braku wiedzy dotyczącej sposobów radzenie sobie z sytuacjami patologicznymi podjęto szerokie działania w zakresie przekazywania społeczeństwu lokalnemu informacji związanych z tzw. edukacją prawną dzieci, młodzieży i osób dorosłych przez cały okres trwania planu priorytetowego

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Przekazywanie wiedzy jak największej ilości społeczeństwu lokalnego poprzez konsultacje społeczne, prelekcje, debaty społeczne oraz spotkania. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego zagrożenia działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi, Rejon Obsługi Najemców nr 9.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy przekazuje wiedzę jak największej ilości społeczeństwu lokalnemu, informowana jest także społeczność lokalna w trakcie spotkań, debat czy konsultacji jak również w ramach spotkań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Długosza 22 w godzinach 17:00-18:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia:

Izolacja środowisk dotkniętych patologią społeczną, brak wiedzy dotyczącej sposobów radzenia sobie ze zjawiskami patologii społecznych ( w tym prawnych ). Brak koordynacji działań ukierunkowanych na zwalczanie patologii społecznych.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Kontynuacja współpracy z podmiotami działającymi na terenie rejonu 14 Rewiru Dzielnicowych II WP IV KP KMP w Łodzi, wspólny wybór zagadnień do działań przeciwko patologii społecznej. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi oraz Dyrekcją szkół.

Proponowane działania:

W trakcie służby obchodowej terenowy dzielnicowy organizuje spotkania w szkołach znajdujących się na terenie rejonu służbowego, przekazuje wiedzę uczniom i nauczycielom szkół z zakresu zagrożeń społecznych. Organizowane są spotkania, konsultacje a także debaty w szkołach. Informacje przekazywane są również w ramach spotkań Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy.

Podmioty współpracujące w ramach realizacji działań priorytetowych

Straż Miejska w Łodzi

Dyrekcja Szkół

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Długosza 22 w godzinach 17:00-18:00.

UWAGA! Proszę o niezwłoczne poinformowanie Policji o każdym naruszeniu przepisów w wskazanym rejonie, np. telefonując na numer 112 lub 997, bądź poprzez naniesienie stwierdzonego zagrożenia w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa z podaniem dokładnego czasu i miejsca zdarzenia.

Pragnę zaznaczyć, że każda informacja jest dokładnie analizowana, dlatego zależy nam na dobrej współpracy ze społeczeństwem.