Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych IV Komisariatu

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 1

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia

spożywanie alkoholu zakłócenia porządku publicznego

W rejonie Skweru przy zbiegu ulic Gdańska i Mikołaja Kopernika, dochodzi do gromadzenia się młodzieży, spożywanie alkoholu, zakłócenia porządku publicznego.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceń porządku publicznego.

Proponowane Działania

Kontrolowanie wskazanych miejsc tj. zbiegu ulic Gdańskiej i Mikołaja Kopernika przez cały okres realizowanego planu przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Współpraca z administracją nieruchomości Łódź, ul. Radwańska 31, Rejon obsługi najemców numer 10. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonów

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 16:00-17:00

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 2

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia

spożywanie alkoholu, nieprawidłowe parkowanie

W rejonie Pl. Barlickiego/ul. Mała-targowisko, dochodzi do spożywania alkoholu, zakłócenia porządku publicznego oraz nieprawidłowego parkowania na ul. Małej na całym odcinku

Zakładany cel osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceń porządku publicznego oraz nieprawidłowego parkowania

Proponowane Działania

Kontrolowanie wskazanych miejsc tj. Placu Barlickiego ulicy Małej przez cały okres realizowanego planu przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Współpraca z administracją nieruchomości „Zielony Rynek”- Pl. Barlickiego 11. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonów

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 16:00-17:00

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 3

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia

zakłócanie porządku publicznego na terenie posesji, kradzieże energii elektrycznej

W rejonie ulicy Pogonowskiego 40/42 dochodzi do spożywania alkoholu, zakłócenia porządku publicznego oraz kradzieży energii elektrycznej

Zakładany cel osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceń porządku publicznego oraz kradzieży energii elektrycznej

Proponowane Działania

Kontrolowanie wskazanych miejsc tj. ulicy Pogonowskiego 40/42 przez cały okres realizowanego planu przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Współpraca z administracją nieruchomości „Patronus” ul. Andrzeja Struga 26. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską. W przypadku ujawnienia nielegalnego podłączenia energii elektrycznej nawiązanie współpracy z dostawcą energii elektrycznej.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonów

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 16:00-17:00

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 4

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia

spożywanie alkoholu zakłócenia porządku publicznego i włamania do pojazdów

W rejonie ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57 dochodzi do spożywania alkoholu, zakłóceń porządku publicznego oraz włamań do pojazdów.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceń porządku publicznego.

Proponowane Działania

Kontrolowanie wskazanych miejsc tj. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57 przez cały okres realizowanego planu przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Współpraca z administracją nieruchomości „Zielony Rynek”- Pl. Barlickiego 11. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską. Organizacja spotkań z pracownikami hotelu Mazowiecki

Ważne informacje dla mieszkańców rejonów

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 16:00-17:00

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 5

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia

spożywanie alkoholu zakłócenia porządku publicznego i niszczenie mienia

W rejonie ulicy Gdańskiej 154 dochodzi do spożywania alkoholu, zakłóceń porządku publicznego oraz niszczenie mienia

Zakładany cel osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu, zakłóceń porządku publicznego oraz niszczenia mienia.

Proponowane Działania

Kontrolowanie wskazanych miejsc tj. ulicy Gdańskiej 154 przez cały okres realizowanego planu przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Realizacja założeń planu priorytetowego w trakcie wykonywania służb ponadnormatywnych.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonów

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 16:00-17:00

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 6

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia

spożywanie alkoholu zakłócenia porządku publicznego

W rejonie Aleja Włókniarzy 236 dochodzi do spożywania alkoholu, zakłóceń porządku publicznego oraz włamań do pojazdów.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceń porządku publicznego.

Proponowane Działania

Kontrolowanie wskazanych miejsc tj. ulicy Aleja Włókniarzy 236 przez cały okres realizowanego planu przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Realizacja założeń planu priorytetowego w trakcie wykonywania służb ponadnormatywnych.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonów

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 16:00-17:00

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 7

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia

spożywanie alkoholu zakłócenia porządku publicznego, zaśmiecanie

W rejonie ulic Radwańska 36a, Radwańska 46 dochodzi do spożywania alkoholu, zakłóceń porządku publicznego oraz zaśmiecania.

Zakładany cel osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu, zakłóceń porządku publicznego oraz zaśmiecania.

Proponowane Działania

Kontrolowanie wskazanych miejsc tj. ulicy Gdańskiej 154 przez cały okres realizowanego planu przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Realizacja założeń planu priorytetowego w trakcie wykonywania służb ponadnormatywnych.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonów

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla ul. Żeromskiego 25 w godzinach 16:00-17:00

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 8

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia

spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zażywanie dopalaczy

al. Włókniarzy 189-skwer oraz nasyp kolejowy, w pobliżu bocznicy i torów kolejowych dochodzi do gromadzenia się młodzieży, spożywanie alkoholu, zaśmiecania, zażywania dopalaczy

Zakładany cel osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń dotyczących spożywanie alkoholu, zaśmiecania, zażywania dopalaczy

Proponowane Działania

Kontrolowanie wskazanych miejsc tj. al. Włókniarzy 189, przez cały okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską oraz Służbą Ochrony Kolei.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonów

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla „Koziny” przy ul. Długosza 22, w godzinach 17:00-18:00

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 9

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia

spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego, dewastacje mienia

Okrzei 18-teren posesji, dochodzi do spożywania alkoholu, zakłócenia porządku publicznego oraz dewastacji mienia

Zakładany cel osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceń porządku publicznego oraz dewastacją mienia

Proponowane Działania

Kontrolowanie wskazanych miejsc tj. ul. Okrzei 18, przez cały okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską. Współpraca z administracją nieruchomości Łódź, ul. Okrzei 18

Ważne informacje dla mieszkańców rejonów

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla „Koziny” przy ul. Długosza 22, w godzinach 17:00-18:00

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 10

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia

Zażywanie środków psychoaktywnych

Mielczarskiego 33 oraz Mielczarskiego 27 brama przejściowa na dawne boisko dochodzi do zażywania środków psychoaktywnych

Zakładany cel osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do wyeliminowania zdarzeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych

Proponowane Działania

Kontrolowanie wskazanych miejsc tj. ul. Mielczarskiego 37 i 33, przez cały okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską. Współpraca z administracjami posesji Mielczarskiego 27 i 33.

 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonów

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla „Koziny” przy ul. Długosza 22, w godzinach 17:00-18:00

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 11

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia

spożywanie alkoholu zakłócenia porządku publicznego , zaśmiecanie terenu

Pietrusińskiego 52 dochodzi do spożywania alkoholu, zakłóceń porządku publicznego, zaśmiecanie terenu

Zakładany cel osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceń porządku publicznego.

Proponowane Działania

Kontrolowanie wskazanych miejsc tj. ul. Pietrusińskiego 52, przez cały okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską. Współpraca z administracją nieruchomości Łódź, ul. Pietrusińskiego 52

Ważne informacje dla mieszkańców rejonów

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla „Koziny” przy ul. Długosza 22, w godzinach 17:00-18:00

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia

Zażywanie środków odurzających

Legionów 56 i 58 dochodzi do zażywania środków psychoaktywnych

Zakładany cel osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do wyeliminowania zdarzeń związanych z zażywaniem środków odurzających

Proponowane Działania

Kontrolowanie wskazanych miejsc tj. ul. Legionów 56 i 58, przez cały okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską. Współpraca z administracjami posesji Legionów 56 i 58.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonów

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla „Koziny” przy ul. Długosza 22, w godzinach 17:00-18:00

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia

spożywanie alkoholu zakłócenia porządku publicznego, gromadzenie się osób bezdomnych

skrzyżowanie ulic Pogonowskiego i 1 Maja dochodzi do spożywania alkoholu, zakłóceń porządku publicznego, gromadzenia się osób bezdomnych

Zakładany cel osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń spożywania alkoholu, zakłóceń porządku publicznego

Proponowane Działania

Kontrolowanie wskazanych miejsc tj. ul. Pogonowskiego/ 1 Maja, przez cały okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską. Współpraca z administracją nieruchomości ZLM pl.Barlickiego 11 oraz wspólnotą Mieszkaniową 1 Maja 36.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonów

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla „Koziny” przy ul. Długosza 22, w godzinach 17:00-18:00

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego zagrożenia

spożywanie alkoholu zakłócenia porządku publicznego, zaśmiecanie terenu

Żeromskiego 34 dochodzi do spożywania alkoholu, zakłóceń porządku publicznego, zaśmiecania terenu

Zakładany cel osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia i wyeliminowania zdarzeń spożywania alkoholu, zakłóceń porządku publicznego , zaśmiecania terenu

Proponowane Działania

Kontrolowanie wskazanych miejsc tj. ul. Żeromskiego 34, przez cały okres realizowania planu priorytetowego przez terenowego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego oraz innych funkcjonariuszy i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia. Organizowanie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których osoby zamieszkujące w tym rejonie będą informowane o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach przez dzielnicowego. Objęcie wskazanego miejsca działaniami w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską. Współpraca z administracją nieruchomości Łódź, ul. Żeromskiego 34.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonów

Dzielnicowy zaprasza do punktu konsultacyjnego realizowanego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla „Koziny” przy ul. Długosza 22, w godzinach 17:00-18:00