Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych VIII Komisariatu

Rejon nr 1

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie alkoholu w miejscu do tego niewyznaczonym, zaśmiecanie terenu oraz gromadzenie się osób na „tyłach” stacji paliw SHELL za garażami przy ul. Gojawiczyńskiej 58 w Łodzi. Informację o zagrożeniu pozyskano w drodze potwierdzonych zgłoszeń na KMZB oraz w oparciu o analizę zdarzeń.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Dążenie do całkowitego wyeliminowania lub znacznego ograniczenia ilości zdarzeń.

Proponowane działania:

 • W trakcie wykonywania czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla i najemcami pobliskich placówek handlowych.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi, ul. Rydla 21
 • Rada Osiedla "Dąbrowa", ul. Karpia 65/67

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.
Rejon nr 2

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Spożywanie alkoholu na „tyłach” pawilonu handlowego mieszczącego się przy ul. Kossaka 12 oraz zachowania naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne towarzyszące temu zjawisku, do których dochodzi we wszystkie dni tygodnia, w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, bądź całkowita ich eliminacja.  

Proponowane działania:

 • W trakcie wykonywania czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzenie rozmów prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z mieszkańcami i najemcami pobliskich placówek handlowych.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi

 • Przedstawiciele Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa

 • Okoliczne placówki handlowe oferujące w sprzedaży alkohol

 • Dom Kultury „Romus”

 • Zarządcy nieruchomości

 • Inne, wynikłe w czasie realizacji planu.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialnością karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialnością moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.
Rejon nr 3

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Teren przyległy do doplacówek handlowych przy ul. Rodakowskiego 1 w Łodzi, gdzie na II zmianie dochodzi do naruszania przepisów porządkowych w postaci spożywania alkoholu w miejscu do tego niewyznaczonym bez względu na dzień tygodnia. Informacje o zagrożeniu pozyskano w oparciu o zgłoszenia, przekazane przez mieszkańców osiedla „Dąbrowa” w trakcie realizacji czynności podczas obchodu rejonu służbowego numer 3 oraz w oparciu o analizę przestępstw i wykroczeń.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, bądź całkowita ich eliminacja.

Proponowane działania:

 • W trakcie wykonywania czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktyczne z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz rozmów z przedstawicielami  Rady Osiedla.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi, ul. Rydla 21,
 • Rada Osiedla "Dąbrowa", ul. Karpia 65/67,

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialnością karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialnością moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.
 
Rejon nr 4

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie alkoholu na tyłach pawilonu handlowego przy ulicy Broniewskiego 60 a – teren vis a vis bloku mieszkalnego przy ulicy Broniewskiego 60 oraz jego zaśmiecanie i zanieczyszczanie przez osoby gromadzące się w godzinach popołudniowych i wieczornych (II Zmiana), niezależnie od dnia  tygodnia. Powyższe zachowania mają negatywny wpływa na stan bezpieczeństwa i porządek prawny w najbliższej okolicy, min. kradzieże i zniszczenie mienia.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, bądź całkowita ich eliminacja.

Proponowane działania:

 • W trakcie wykonywania czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla i najemcami pobliskich placówek handlowych.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi, al. Politechniki 32,
 • Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa ul. Karpia 65/67.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.
 
Rejon nr 5

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

W szczycie bloku przy ul. Dąbrowskiego 101, za przystankiem MPK dochodzi do gromadzenia się osób (głównie na II zmianie, bez względu na dzień tygodnia), które spożywają alkoholu w miejscu do tego niewyznaczonym oraz towarzyszą temu zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecanie.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, bądź całkowita ich eliminacja.

Proponowane działania:

 • W trakcie wykonywania czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla i najemcami pobliskich placówek handlowych.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa u. Karpia 65/67
 • Administracja „Osiedle Młodych” ul. Dąbrowskiego 93
 • Inne, wynikłe w czasie realizacji przedsięwzięcia.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.
 
Rejon nr 6

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Na tyłach piekarni mieszczącej się przy ul. Chłędowskiego 2B dochodzi do gromadzenia się osób (głównie na II zmianie, bez względu na dzień tygodnia), które spożywają alkoholu w miejscu do tego niewyznaczonym oraz towarzyszą temu zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecanie.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, bądź całkowita ich eliminacja.

Proponowane działania:

 • W trakcie wykonywania czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla i najemcami pobliskich placówek handlowych.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa ul. Karpia 65/67,

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.
 
Rejon nr 7

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie alkoholu oraz zakłócanie porządku publicznego okolicznym mieszkańcom przy ul. Gersona 5A – teren przyległy do wiaty śmietnikowej, głównie na zmianie II, bez znaczenia na dzień tygodnia. Powyższe zachowania mają negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa i porządek prawny wewnątrz osiedla.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Dążenie do całkowitego wyeliminowania lub znacznego ograniczenia ilości zdarzeń.

Proponowane działania:

 • W trakcie wykonywania czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględnie reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktyczne z personelem sklepu,  mieszkańcami osiedla o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Rada Osiedla Chojny- Dąbrowa
 • Administracja Nieruchomościami „Aktus” ul. Felińskiego Łódź
 • Inne, wynikłe w czasie trwania planu.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.
Rejon nr 8

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Teren przyległy do pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Tetmajera 2/12 gdzie grupują się osoby, które spożywają alkohol, następnie zaśmiecają teren wokół

wskazanych pawilonów. Do spożywania alkoholu przez w/w osoby dochodzi na zmianie II bez względu na dzień tygodnia.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, bądź całkowita ich eliminacja.

Proponowane działania:

 • W trakcie wykonywania czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla i najemcami pobliskich placówek handlowych.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa u. Karpia 65/67
 • Inne, wynikłe w trackie realizacji planu.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.
 
Rejon nr 9

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Teren przyległy do placówki handlowej mieszczącej się przy ul. Lenartowicza 16, gdzie głównie na II zmianie dochodzi do naruszania przepisów porządkowych w postaci spożywania alkoholu w miejscu do tego niewyznaczonym. Przedmiotowe zagrożenie wytypowano w oparciu o analizę przestępstw i wykroczeń, Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także napływające skargi od społeczności lokalnej.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń, bądź całkowita ich eliminacja.

Proponowane działania:

 • W trakcie wykonywania czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktyczne z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi

 • Przedstawiciele Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa,

 • Okoliczne placówki handlowe oferujące w sprzedaży alkohol

 • Inne, wynikłe w czasie relaizacji planu.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialnością karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialnością moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

 

Rejon nr 10

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Po dokonaniu analizy i rozmowach ze społecznością lokalną ustalono, że nadal głównym problemem w rejonie nr 10 jest nieprawidłowe parkowanie pojazdów przy ul. Leczniczej i Podmiejskiej, które blokują przejścia dla pieszych i utrudniają przejazd kierowcą podczas jazdy.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • We współpracy z Administracją „Czerwony Rynek” celem terenowego dzielnicowego będzie zainicjowanie działań zmierzających do ograniczenia bądź nawet eliminacji wykroczeń dot. naruszeń prawa  i ogólnie przyjętych norm społecznych związanych z nieprawidłowym parkowaniem.

Proponowane działania:

 • W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla i Administracją. Zwrócenie się do ZDiT UMŁ celem rozważenia zainstalowania dodatkowego oznaczenia wskazanego skrzyżowania.

Podmioty współpracujące

 • A.N. „Czerwony Rynek”,
 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Zarząd Dróg i Transportu.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Pragnę zwrócić uwagę, że nieprawidłowe parkowanie jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje odpowiedzialnością karną. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.
Rejon 11

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Po Po analizie rozmów przeprowadzonych ze społecznością lokalną, analizie stanu bezpieczeństwa i porządku oraz naniesień na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa ustalono, iżnadal największym zagrożeniem dla wskazanego rejonu jest dopuszczanie się wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa w godzinach popołudniowo-wieczornych przez grupki niepełnoletnich zwłaszcza obcokrajowców przebywających w bursie szkolnej nr 12 w Łodzi przy ul. Podgórna 9/11.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Celem terenowego Dzielnicowego będzie zminimalizowanie bądź też wyeliminowanie w tym miejscu wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa oraz przestępstw.

Proponowane działania:

 • W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla.

Podmioty współpracujące :

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • administratorzy pobliskich posesji,
 • Bursa Szkolna nr 12.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

 • W związku z nadzwyczajną sytuacją w Ukrainie na terenie Bursy Szkolnej nr 12 przebywają uchodźcy wojenni z Ukrainy głównie kobiety i dzieci. Ich pobyt na terenie RP może rodzić konflikty na tle narodowościowym. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do współpracy i niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie dokonanych wobec obcokrajowców jak również przez nich samych czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.
Rejon nr 12

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Po dokonaniu analizy stanu bezpieczeństwa i wnioskach wyciągniętych z rozmów ze społecznością lokalną i administracją ustalono, że obecnie główny problem stanowią osoby, które dopuszczają się naruszeń prawa w postaci zakłócania spokoju i porządku publicznego w godzinach popołudniowo-wieczornych i wieczorowo-nocnych w obrębie placu mieszczącego się przy bloku na ul. Lubelskiej 24/26 w Łodzi oraz terenie do niego przyległym.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 •       Dążenie do wyeliminowania bądź ograniczenia ilości zdarzeń związanych ze zakłócania spokoju i porządku publicznego w godzinach popołudniowo-wieczornych i wieczorowo nocnych w obrębie placu mieszczącego się przy bloku na ul. Lubelskiej 24/26 w Łodzi.

 Proponowane działania:

 • W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, Straż Miejska dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Administracją. Kontrole podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie posiadanych zezwoleń i warunków prowadzonej działalności.

Podmioty współpracujące:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Czerwony Rynek",
 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Parafia Matki Boskiej Fatimskiej.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Pragnę zwrócić uwagę, że zakłócanie spokoju i porządku publicznego są czynami zabronionymi, jako wykroczenie, a ich popełnienie skutkuje odpowiedzialnością karną. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.
 
Rejon nr 13

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zachowania naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne min. zaśmiecanie/ zanieczyszczanie terenu, obyczajności publicznej, zakłócenia porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol w godzinach popołudniowych i wieczornych w bramie niezamieszkałej posesji przy ul. Przybyszewskiego 77.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz wiążącymi się

z tym zakłóceniami ogólnie przyjętych norm społecznych.

Proponowane działania:

 • W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla i Administracją oraz zarządcami terenu. Kontrole podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie posiadanych zezwoleń i warunków prowadzonej działalności.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Zarządcy terenu/Administracja/Wspólnoty,
 • Właściciele punktów usługowo-handlowych.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.
 
Rejon nr 14

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Po analizie rozmów przeprowadzonych ze społecznością lokalną oraz analizie stanu bezpieczeństwa i porządku ustalono, iż największym zagrożeniem dla wskazanego rejonu jest

nieprawidłowe parkowanie przy zbiegu ulic Milionowa i ul. Sosnowa głównie w godzinach ranno - popołudniowych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 •      Celem terenowego Dzielnicowego będzie zminimalizowanie bądź też wyeliminowanie w tym miejscu wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa.

Proponowane działania:

 • W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami oraz uzytkownikami pobliskich placówek o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla.

Podmioty współpracujące :

 • -Straż Miejska w Łodzi
 • -administratorzy pobliskich posesji
 • -właściciele pobliskich placówek handlowych
 • -Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
 • -Urząd Miasta Łodzi – Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

 • Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych jest wykroczeniem opisanym w art. 43 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, natomiast zakłócanie spokoju i porządku publicznego jest wykroczeniem z art. 51 Kodeksu Wykroczeń, a ich popełnienie skutkować może grzywną w postaci mandatu karnego do 500 zł. Osoby pod wpływem alkoholu są wielokrotnie sprawcami popełnianych wykroczeń lub przestępstw na terenie placówek handlowych. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do współpracy i niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.
Rejon 15

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócenia spokoju i porządku publicznego przez osoby gromadzące się na terenie przyległym do posesji Krucza 29 w Łodzi.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

       Dążenie do wyeliminowania bądź ograniczenia ilości zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu

       w miejscu publicznym oraz zakłóceniami porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca. Reagowanie na wszelkie ujawnione wykroczenia. Prowadzone na bieżąco rozmowy z mieszkańcami, przedstawicielami osiedla oraz pracownikami sklepu spożywczo-monopolowego mieszczącego się w Łodzi ul. Łomżyńska 1 podczas obchodu rejonu służbowego mogące zniwelować ilość osób gromadzących się pod wskazanym adresem.

Podmioty współpracujące :

 • Straż Miejska w Łodzi
 • Zarządcy terenu/Administracja/Wspólnoty terenów przyległych
 • Właściciel/ pracownicy sklepu spożywczo-monopolowego Łódź, Łomżyńska 1

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

 • Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jak też miejscach wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny ), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom takim jak kradzieże ale również przyczynia się do zakłóceń ładu i porządku we wskazanym miejscu. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Rejon nr 16

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Po analizie rozmów przeprowadzonych ze społecznością lokalną oraz analizie stanu bezpieczeństwa i porządku ustalono, iż największym zagrożeniem dla wskazanego rejonu jest grupowanie osób spożywających alkohol oraz zakłócających ład i porządek prawny n terenie Placu Niepodległości w pobliżu budek po starych kioskach głównie w godzinach popołudniowo - wieczornych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Celem terenowego Dzielnicowego będzie zminimalizowanie bądź też wyeliminowanie w tym miejscu wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa.

Proponowane działania:

 •  W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami oraz użytkownikami pobliskich placówek o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi
 • administratorzy pobliskich posesji
 • właściciele pobliskich placówek handlowych
 • Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

 • Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych jest wykroczeniem opisanym w art. 43 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, natomiast zakłócanie spokoju i porządku publicznego jest wykroczeniem z art. 51 Kodeksu Wykroczeń, a ich popełnienie skutkować może grzywną w postaci mandatu karnego do 500 zł. Osoby pod wpływem alkoholu są wielokrotnie sprawcami popełnianych wykroczeń lub przestępstw na terenie placówek handlowych. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do współpracy i niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.
Rejon nr 17

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Osoby spożywające alkohol w godzinach wieczornych i wieczorowo-nocnych w okolicy ul. Politechniki 44, które ponadto dopuszczają się naruszeń prawa w postaci aktów wandalizmu i zakłócania spokoju i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Dążenie do wyeliminowania bądź ograniczenia ilości zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz wiążącymi się z tym zakłóceniami ogólnie przyjętych norm społecznych.

Proponowane działania:

 • W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, Straż Miejska dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Administracją.

Podmioty współpracujące:

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Administracja Zarządu Lokali Miejskich,
 • Właściciele punktów usługowo-handlowych.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

 • Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.
 
Rejon nr 18

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją ze szczególnym natężeniem w rejonie ul. Braterska nr 1-9.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

 • Celem terenowego Dzielnicowego będzie zminimalizowanie bądź też wyeliminowanie w tym miejscu wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa oraz przestępstw.

Proponowane działania:

 • W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla.

Podmioty współpracujące :

 • Straż Miejska w Łodzi,
 • Zarządcy terenu/Administracja/Wspólnoty,
 • Właściciele punktów usługowo-handlowych.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

 • Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do współpracy i niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.
Powrót na górę strony