Relacje z debat

Debata w siedzibie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łodzi

W spotkaniu na ul. Limanowskiego 124a w Łodzi, udział wzięli Komendant II KP KMP w Łodzi podinsp. Mariusz Tameczka, który w formie wykładu omówił struktury działania komisariatu oraz omówił analizę przestępczości na terenie dzielnicy Łódź-Bałuty, p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Prewencji II KP KMP w Łodzi asp.szt. Grzegorz Herkt, który zaprezentował działanie aplikacji Moja Komenda oraz KMZB ponadto w formie wykładu przekazał cele i założenia programu Dzielnicowy Bliżej Nas.

Na debacie omówiono metody działania sprawców kradzieży „na wnuczka” oraz kradzieże dokonywane na tak zwaną wyrwę. Naczelnik dzielnicy Łódź- Bałuty, Straży Miejskiej – Radosław Lewandowski omówił struktury działania Straży Miejskiej na terenie dzielnicy Łódź Bałuty. Przewodniczący Komisji ds Bezpieczeństwa Rady Osiedla Łódź-Bałuty Centrum omówił zasady współpracy Rady Osiedla z II Komisariatem Policji KMP w Łodzi oraz planowane wspólne działania (spotkania ze społeczeństwem, pikniki). Ostatnim punktem debaty była dyskusja, zgłaszanie uwag w której udział brali wymienieni oraz dzielnicowy sierż. Marek Warczyński.

  • Komendant II KP otwierający debatę
  • Uczestnicy debaty