Debata w siedzibie Rady Osiedla "Nad Nerem" - Relacje z debat - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Relacje z debat

Debata w siedzibie Rady Osiedla "Nad Nerem"

W dniu 9 maja 2018 r. w siedzibie Rady Osiedla "Nad Nerem" przy ul. Łaskowice 66 odbyła się debata społeczna, w której uczestniczył Z-ca Komendanta KP VII KMP Łódź podinsp. Artur Białecki, Naczelnik Wydział Prewencji KP VII podinsp. Sylwester Pacek, dzielnicowy oraz funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi, a także członkowie rady osiedla i okoliczni mieszkańcy.

W trakcie spotkania omówiona została bieżąca sytuacja społeczności lokalnej, a także problemy sygnalizowane przez mieszkańców. Ponadto przedstawione zostały cele i  założenia programu Dzielnicowy Bliżej Nas. Omówiono działanie aplikacji "Moja Komenda" i "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa". Zachęcano mieszkańców do korzystania z powyższych aplikacji w celu poprawy ich bezpieczeństwa. Dodatkowo Dzielnicowy przekazał do siebie dane teleadresowe.