Relacje z debat

Relacja z debaty w Szkole Podstawowej Numer 141 w Łodzi

22 marca 2023 roku w godzinach 17:00 – 19:00 w Szkole Podstawowej Numer 141 w Łodzi przy ulicy Zakładowej 35 podkomisarz Mariusz Owczarski – Zastępca Komendanta VI Komisariatu Policji KMP w Łodzi przeprowadził z udziałem starszego aspiranta Marty Konopskiej, młodszego aspiranta Marcina Grzecha, starszego sierżanta Anny Gawrych oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi Małgorzaty Nowak oraz Piotra Michorowskiego debatę społeczną, w której udział wzięło około 25 mieszkańców osiedli: Widzew Wschód, Olechów oraz Janów.

Na wstępie p. o. Zastępca Komendanta VI Komisariatu Policji KMP w Łodzi podkomisarz Mariusz Owczarski, przedstawił strukturę jednostki i zakres realizacji zadań podległych Wydziałów. Następnie omówił analizę przestępstw na tzw. „legendę”, „przestępstw okołosamochodowych”, przestępstw dotyczących włamań do mieszkań oraz komórek i kradzieży mienia.
W dalszej części debaty Zastępca Komendanta przeprowadził pogadankę  dotyczącą następującej tematyki:
-„Jak nie stać się ofiarą oszustwa na legendę;
-„Jak uniknąć kradzieży portfela w środkach komunikacji miejskiej lub w sklepie”;
-„Pieszy bezpieczny na drodze”.
Uczestnicy w trakcie spotkania otrzymali opracowaną przez KP VI KMP w Łodzi ulotkę informacyjną na ww. tematy oraz ankiety ewaluacyjne.

Z uwagi na zaproponowany zakres tematyczny wydarzenia, podkomisarz Mariusz Owczarski w sposób rzeczowy, przedstawił cel i zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedstawił ilość i kategorie zagrożeń, które są zgłaszane przez społeczeństwo. Poinformował, także zebrane osoby o prowadzonych i wdrażanych przez Policję działaniach, mających na celu eliminację potwierdzonych zagrożeń. Podkomisarz Mariusz Owczarski przedstawił informację w zakresie wyeliminowanych zgłoszeń i podejmowanych czynnościach, które do tego doprowadziły. Omówione zostały również zasady działania aplikacji   „Moja Komenda”.

W trakcie debaty uczestnicy zgłosili  również bieżące problemy oraz wspólnie wypracowano wnioski, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców ww. osiedli. Na zakończenie spotkania w ramach propagowania programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”. Pan Podkomisarz Mariusz Owczarski przedstawił obecnego terenowego dzielnicowego, wskazując rejon  jego działalności oraz podając dane kontaktowe  i adresowe.

Powrót na górę strony